Search
Close this search box.

Какво представлява данъкът върху доходите (Income Tax)?

 

Данъкът върху доходите е по същество такса, която всички плащаме върху доходите си в Обединеното кралство. Трябва да плащате този данък, когато печелите повече от £12 570 през данъчната 2024/25 година. Този праг на доходите е известен като Personal Allowance (необлагаем минимум). Това е необлагаема сума, на която всички имат право, освен ако не печелите повече от £100 000, като в този случай HMRC ви класифицира като лице с високи доходи. Размерът на необлагаемият минимум се намалява с £1 за всеки £2, с които се увеличава нетният ви доход над £100 000. Това означава, че вашата необлагаема сума равна на нула, ако доходът ви е £125 140 или повече.

Дължимият данък върху доходите се изчислява въз основа на размера на приходите ви. Ставките на данъка върху доходите се определят от правителството. Ако те се променят, това обикновено става с приемането на пролетния или есенния бюджет. За текущата данъчна година 2024/25 ставките са посочени в таблицата по-долу:

Доход                                                                Данъчна ставка

До £12,570                                                        0%                                 Необлагаем минимум

£12,571 до £50,270                                        20%                              Основна ставка

£50,271 до £125,140                                      40%                              По-висока ставка

над £125,141                                                    45%                              Допълнителна ставка

 

Правителството наскоро промени праговете на доходите, но данъчните ставки останаха същите. Важно е да помните, когато изчислявате данъците си, че ставките се прилагат само за част от доходите ви, а не за цялата сума.

Например: ако годишният ви доход е £60,000, тази сума няма да бъде обложена с 40% данък, а данъкът се изчислява по следния начин:

За £12,570 от 60 000 е необлагаема сума, за £37,700 от 60 000 се облагат с 20% данък и само остатъкът от £9,730 се облага с 40% данък.

 

Какво означава да си едновременно наето и самоосигуряващо се лице?

Когато става въпрос за данъци, вашият трудов статус е важен. Когато сте нает, т.е. работите за компания на постоянен договор, се облагате по системата, известна като Pay As You Earn (PAYE). Това означава, че данъкът върху доходите и националните осигуровки, които дължите, се удържат от заплатата ви от работодателя, преди тя да ви бъде изплатена. Когато сте самостоятелно заети лица, системата е различна. Нямате работодател, който да удържа автоматично дължимите данъци, така че вие сами трябва да се справите с това. Декларирате необлагаемите си доходи и плащате данъци чрез данъчна декларация.

Но какво се случва с тези, които едновременно работят на договор и отделно имат ангажименти на свободна практика или дори собствен бизнес? През погледа на HMRC тези хора се разглеждат едновременно като наети и самостоятелно заети лица. Казано по-просто, вие се облагате както автоматично – работодателят ви плаща дължимите данъци и осигуровки, но едновременно имате и задължение да подавате всяка година данъчна декларация /за допълнителните доходи/.

 

За счетоводни услуги и консултации може да се свържете с колежката ни Мария Митрева:

077 51 001 202, [email protected], или директно да запазите час за консултация с нея тук: https://calendly.com/mmitrevauk/30min?month=2024-05

Работно време за телефонни разговори: от понеделник до петък: 09.00 – 15.00 ч.

 

Вижте и другите ни Счетоводни услуги

 

 

 

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger

Последни публикации