Search
Close this search box.

Добри новини от HOME OFFICE

С дата 21 май 2024 г., Home office обявиха няколко промени, които засягат всички сънародници:

Временният статут (Pre-settled status) на тези, които все още не са кандидатствали за постоянен или имат неуспешна апликация за постоянен статут (Settled status), ще се удължава автоматично не с 2 години, а с 5 години.

Работодатели, наемодатели и други институции, които проверяват статутите чрез системите на Хоум офис за, няма да могат да виждат датата, на която временният статут става невалиден.

Временният статут ще става невалиден, когато някой отсъства от Обединеното кралство за повече от 5 последователни години, а не 2 години, както беше досега.

Наред с тeзи промени от работодателите, наемодателите и агенциите за отдаване под наем, няма да се изисква да правят допълнителна проверка когато лицето си остава на същата работа или като част от настоящ и продължаващ да важи договор за наем.

Ако имате нужда от промяна на статута си от временен на постоянен, можете да се свържете с нас: 0044 77 8606 7076 или пишете на [email protected]

 

 

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger

Последни публикации