Search
Close this search box.

Легализиране на документи и дипломи за средно и висше образование във Великобритания или България

Легализацията- поставяне на Апостил е вид удостоверяване на автентичността и верността на документи. Ако например имате българска диплома за средно образование и искате да следвате във Великобритания, тя трябва да бъде легализирана и преведена при постъпване във висшето учебно заведение. Ако пък сте завършили например бакалавър във Великобритания, трябва да легализирате дипломата си във страната, за да продължите образованието си в България или друга страна.

В процедурата по признаване в Родината ни на дипломи от чуждестранни учебни заведения, легализацията – поставянето на Апостил,  е само една от необходимите стъпки.  По нататък нагледно ще опишем процеса, който трябва да се премине, за да е легален един документ от учебно заведение в Кралството и да важи за България.

Предварително трябва да уточним, че има няколко вида учебни документи, които да бъдат приравнени, за да важат за България:

  •  за завършен клас – удостоверение от училището, че ученикът е завършил еди кой си клас, като е хубаво към това удостоверение да има приложение с оценките от всички преминати класове и предмети,
  • при дипломи за Secondary school, GCSE, A levels, диплома от колеж, NVQ квалификация – процедурата се улеснява значително, ако кандидатите за признаване представят дипломно приложение,
  • дипломи за висше образование – процедурата се улеснява значително, ако кандидатите за признаване представят дипломно приложение.

Тук трябва да отбележим, че решението за признаване на дипломи в България от чужди страни, се взима от Комисия, назначена от министъра на образованието.

За да бъде признат в България, документ от училището или диплома, издаден във Великобритания, документът  трябва да бъде преведен и да му бъде поставен Апостил. Когато е необходим Апостил на документ издаден от учебно заведение (училище, колеж, университет) начинът на полагането му върху такъв документ, става по по-различен начин.

Преди документа да се изпрати за полагане на Апостил от Външно Министерство на Великобритания, нотариус или адвокат трябва да потвърди, че документът е автентичен. Това се налага  поради причината, че FCDO изискват подпис или печат от официално легално лице във Великобритания, който да е поставен на самият документ.

Поради същата причина обикновено документи, които са подписани с така наречения „мокър“ подпис от официално лице могат да се легализират без допълнителна заверка.

Важно е да се отбележи, че документите, издадени от учебни заведения изискват малко повече време, за да се заверят, защото нотариусите често трябва или да се свържат с учебното заведение, за да получат потвърждение или да получат допълнителна документация, която доказва че документът е действително издаден от въпросното училище/университет.

Това означава, че към таксата, която имаме за Апостил, трябва да се добави и таксата на адвокат или нотариус, който да потвърди документа.

Таксата на нотариус с начислен данък ДДС, започва от 96 паунда, а на адвоката е по-ниска, започва от 20.

Ако документът ви не е заверен от нотариус или адвокат, ние можем да го направим, преди поставянето на Апостил.

Така обяснено таксите ни за заверка на документи от учебно заведение се калкулират по следния начин:

Ако желаете да ползвате адвокат – таксата за Апостил бърза услуга е 85 паунда и таксата за заверка от адвокат – 20 паунда – общо 105 паунда,

Ако институцията, за която е документа изисква удостоверяване на истинността на документа от нотариус, то услугата се калкулира по следния начин бърза  поръчка за Апостил –  85 паунда, заверка от нотариус 96 паунда, общо 181 паунда.

Като направите своя избор, според това какво ви изисква институцията, можете да се свържете направо с мен на и Whatsapp или Viber на телефон 077 8606 7076, за да получите данни за плащане и допълнителни обяснения.

Повече за услугата Поставяне на Апостил на документи, четете тук: https://s.shopeee.com/bim7

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger

Последни публикации