Search
Close this search box.

Услуги за бизнеса

Фирмена документация, уеб-сайтове, дизайн и печант на брошури и визитки

Имиграционни услуги за бизнеси

Кандидатстване за спонсорски лиценз

Счетоводни услуги за бизнеси

Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Registration (LTD, PLC)
Счетоводство за LTD
Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration
Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll
Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE
Закриване на компания или спиране на работа като самонает
Ликвидация на фирма поради невъзможност за връщане на заем и покриване на задължения
Счетоводство за самонаети – Accountancy for Self Employed
Регистрация в данъчните служби на Великобритания и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration (UTR)
Регистрация като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction)
Спиране на работа като самонает или закриване на компания

Правна помощ за бизнеса

Договорно право/Contract Law
Съдебна заповед /Injunction
Граждански процес /Civil Litigation
Искове пред граждански съд /Civil Court Claims
Окръжен съд/County court
Разрешаване на спорове/Dispute Resolution
Права на потребителитe /Consumer Rights
Събиране на вземания /Debt Recovery

Трудово право в услуга на бизнеса

Несправедливо уволнение / Unfair dismissal
Конструктивно уволнение / Constructive dismissal
Неправомерно уволнение / Wrongful dismissal

Финансови услуги за бизнеса

Подкрепа от правителството на Великобритания по схемата за заеми за възстановяване (RLS)
Офис застраховка/Office insurance
Застраховка за магазин/Shop insurance
Застраховка за професионалисти/Professional Indemnity insurance
Застраховка за публична отговорност/Public Liability insurance
Застраховка за строители/Tradesman insurance
Застраховка за група превозни средства/Motor Fleet insurance
Финансиране на активи
Споразумение за револвиращ кредит, което ви позволява да заемате пари многократно до определен лимит
Бизнес заем

Други

Кой е правилният избор на структура за вашия бизнес - LTD или Self Employed?
Комплексно – счетоводно и административно обслужване на бизнеса
Изработка на сайт и онлайн магазин, поддръжка и SEO

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger