Search
Close this search box.

Счетоводство

Счетоводство за Self Employed, Sole traders, LTD компании и Partnerships

Счетоводни услуги за самонаети (Self-Employment)

Получаване на Национален осигурителен номер – National Insurance Number (NIN)
Регистрация в данъчните служби на Великобритания и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration (UTR)
Всичко за UTR номера
Регистрация като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction)
Счетоводство за самонаети – Accountancy for Self Employed
Счетоводство за самонаети
Писмо от счетоводител – Letter from Accountant

Счетоводни услуги за фирми – ООД и АД (Limited Company)

Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Registration (LTD, PLC)
Счетоводство за LTD
Комплексно – счетоводно и административно обслужване на бизнеса
Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration
Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE
Ликвидация на фирма поради невъзможност за връщане на заем и покриване на задължения
Закриване на компания или спиране на работа като самонает

Счетоводни услуги за наети (Employees)

Възможност за връщане на данък за наети от работодател (агенция)
Данъци, ако напускате Великобритания (връщане на надвзети данъци)

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger