Search
Close this search box.

Визи за престой във Великобритания

Считано от 01.01.2021 г. гражданите на Република България ще могат да влизат и пребивават без виза в Обединеното кралство краткосрочно за престой до 6 месеца. В този период ще могат да влизат многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но НЕ и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

Тези, които възнамеряват да пребивават за период, по-дълъг от 6 месеца за работа, обучение или да сe установят да живеят в Обединеното кралство, ще трябва да кандидатстват за виза.

Обръщаме внимание, че освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october  (без определени професии които са освободени), кандидатите за визи следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба. Информация за това може да бъда намерена на следния интернет адрес

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на британското министерство на вътрешните работи (Home Office):

  • от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до страната. Няма да може да пътувате с лична карта, ако нямате статут за уседналост в UK.
  • Българските граждани, получили „статут на уседналост“ или „временен статут за уседналост“, ще имат право да влизат на територията на Великобритания само с лична карта поне до 31 декември 2025 г. Националните лични карти ще могат да се използват от тях и след датата 31 декември 2025 г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.
По информация на британските власти за български граждани са открити следните имиграционни маршрути за работа и обучение:

Квалифицирани работници – Skilled worker route;

Квалифицирани работници – Здравни грижи – Skilled work- Health and Care visa;

Високо квалифицирани работници – Световен талант – Highly skilled workers – Global talent route;

Студенти – Student routе;

Предприемачи в сферата на иновациите – Innovative entrepreneurs;

Специални професии – Specialist occupations.

Избор на виза

Има различни визи в зависимост от:

  • къде сте
  • защо искате да дойдете във Великобритания
  • колко дълго искате да останете
  • вашите лични обстоятелства и умения

Преди да кандидатствате, трябва да проверите дали имате нужда от виза и от каква точно. В зависимост от вашата националност може да не ви е необходима виза за посещение или транзитно преминаване през Обединеното кралство.

Вашето заявление трябва да бъде одобрено, преди да пътувате.

Нямате нужда от виза, ако сте от ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн и дойдете във Великобритания до 31 декември 2020 г. Ако започнете да живеете във Великобритания до тази дата, можете да кандидатствате по схемата за уседналост на ЕС, за да продължите да работите, живеете или учите във Великобритания.

Ако искате да учите във Великобритания

Визата, която ви е необходима зависи от продължителността на курса, видът и мястото на обучение.

Стандартната виза за посетители ви позволява да направите кратък курс на обучение, който продължава не повече от 6 месеца.

Визата за краткосрочно обучение ви позволява да дойдете във Великобритания, за да изкарате курс по английски език, с продължителност над 6 до 11 месеца.

Студентската виза обикновено е за по-дълъг курс. Трябва да бъдете спонсориран от лицензиран колеж или университет и да имате потвърдено място. 

Детската виза за обучение е за деца от 4 до 17 години, които искат да учат в независимо училище. Ако сте на 16 или повече години, you can do some work on this visa.

Ако искате да работите или да инвестирате във Великобритания

Можете да работите във Великобритания краткосрочно или дългосрочно с работна виза. Има много видове работни визи.

Визата, от която се нуждаете, зависи от няколко фактора:

  • вашите умения и квалификация
  • дали имате предложение за работа и спонсорство
  • дали искате да доведете семейството си със себе си
  • какво ще правите – например спортна, благотворителна или религиозна дейност

Можете също така да инвестирате пари във Великобритания с инвестиционна виза. Можете да създадете бизнес със Start-up виза или новаторска виза.

Повече информация за различните видове визи можете да намерите на сайта GOV.UK.

Още за визовите направления съгласно новата точкова имиграционна система на Обединеното кралство можете да прочетете ТУК.


Ние от HELP4BG можем да ви съдействаме да кандидатствате за работна виза. Атанас Чиков, който извършва услугата, е лицензиран имиграционен съветник Ниво 1 към OICS. С него може да се свържете на 077 86 06 70 76 , или пишете директно на FB Messenger или на [email protected]

Повече за нашата услуга можете да прочетете ТУК.

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger

Последни публикации