Category Archives: Правни услуги

Home / Archive by category "Правни услуги"
Post Image

Споразумението за услуги е договор за услуга между изпълнител или самонаето лице и фирма или физическо лице. Този документ е правно обвързващ и осигурява известно ниво на защита както за доставчика на дадената услуга/и, така и за клиента. Този тип договор изброява услугите, които доставчикът ще извършва, и подробности за времевата рамка и заплащането. При […]

Continue Reading...
Post Image

Лицензионното споразумение е правен документ, който позволява на едно лице или компания (лицензодател) да упълномощи друго лице или компания (лицензополучател) да продава или разпространява стоки въз основа на правата на собственост върху търговската марка. Лицензионните споразумения най-често се използват за интелектуална собственост, като патенти и търговски марки, както и авторски права върху писмени материали и […]

Continue Reading...
Post Image

Какво представлява франчайзингът? Франчайзингът е стратегически съюз между две компании, при който едната (обикновено престижна търговска марка) предоставя на другата успешен бизнес модел – срещу заплащане и при определени условия. Компанията, която предоставя разработения си модел се нарича франчайзодател, а фирмата, която иска да развива същата дейност по вече наложилия се успешен модел – франчайзополучател. […]

Continue Reading...
Post Image

Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често навлизат в стопанския оборот на редица страни. Създаването им в повечето случаи е продиктувано от необходимостта от съвместно извършване на дадена стопанска дейност или поради спецификата ѝ, изискваща участието на стратегически партньор, или поради нуждата от по-големи финансови ресурси за реализирането на […]

Continue Reading...
Post Image

Доверието между партньорите е от изключително значение за изграждане на успешен бизнес. За да може обаче това доверие да доведе до реални резултати, трябва предварително да сте на едно мнение с вашите партньори относно някои основни въпроси, които неминуемо ще възникнат в хода на работата ви. В случай, че не сте ги предвидили, рискувате в […]

Continue Reading...
Post Image

Една част от предприемачите, особено бъдещите такива, решават да ръководят и отговарят за бизнеса си сами. Това обаче не е толкова лесна задача. Именно поради тази причина или основно по отношение на финансирането, бъдещите предприемачи предпочитат партньорството при стартирането на бизнес. Разбира се, не може да се твърди, че да имате партньор в бизнеса прави […]

Continue Reading...
Post Image

Процесът на регистриране на компания във Великобритания не е сложен, но изисква да сте запознати с някои основни изисквания и правила. Всички компания в Англия и Уелс са представени в Companies House. Това е организация, която работи като регистър на всички компании и отговаря за правилното регистриране и съхранение на информацията за всички видове фирми […]

Continue Reading...
Post Image

Предбрачни споразумения Предбрачните споразумения в исторически план не са били считани за правно изпълними в Англия и Уелс поради нежелание от страна на съдебната власт, свързано със съображения относно обществената политика. Делото на Върховния съд от 2010 г. Радмахер срещу Гранатино, отмени предишната правна рамка за тях, за да признае променящите се обществени и съдебни […]

Continue Reading...
Post Image

През последните години все повече двойки избират съжителството пред гражданските партньорства и брака   Изключително важно е обаче да вземете предвид правните аспекти на това споразумение, тъй като не сте защитени от законите за брак или гражданско партньорство, независимо от това колко дълго живеете в съжителство   Адвокатите с които HELP4BG работи могат да ви […]

Continue Reading...
Post Image

Завещанията са сложна работа, независимо дали пишете или получавате такива. HELP4BG работи в сътрудничество с експертни адвокати в тази област, които могат да ви помогнат да напишете или промените завещание, независимо дали на вашите роднини, благотворителна организация или някой друг. Ако се окаже, че сте бенефициер* на завещание, това може да бъде също толкова стресиращо. […]

Continue Reading...
X