Home / Имиграционни услуги и информация / Необходимо ли ви е, и как да докажете нивото си на владеене на английски език при кандидатстване за британска виза?

Необходимо ли ви е, и как да докажете нивото си на владеене на английски език при кандидатстване за британска виза?

Когато кандидатствате за семейна виза, в някои случаи  е необходимо да докажете знанията си по английски език. 

Кога се изисква тест по английски език?

Първо да отбележим, че има 2 вида тест, тъй като различните визи изискват различни нива на владеене на английски език. Тестът, който ще трябва да преминете, зависи от това за какво кандидатствате.

В определени случаи /работни визи/  ще трябва да преминете тест, който оценява вашите способности за четене, писане, говорене и слушане, докато при други /някои посетителски визи/, теста, който е необходим, оценява вашите способности само за говорене и слушане.

Как да докажете знанията си по английски език?

Можете да ги докажете с дипломата си за завършен колеж или университет,  или като преминете успешно специализиран тест за английски език.

 • Академични квалификации

Можете да докажете знанията си по английски, ако имате диплома или академична квалификация, преподавана на английски език.

Ако вашата квалификация е от университет или колеж в Обединеното кралство, имате нужда само от вашия сертификат/диплома.

Ако вашата квалификация е от университет или колеж извън Обединеното кралство, ще трябва да предоставите сертификат от Ecctis (бивш UK NARIC), за да покажете, че вашата квалификация е еквивалентна на бакалавърска степен в Обединеното кралство или по-висока и че ви е  преподавано на английски език.

За двата вида сертификати:

 • statement of comparability – официално признат документ, който потвърждава признаването на чуждестранни академични и/или професионални квалификации и съпоставимото ниво в Обединеното кралство.
 • visa and nationality statement – за да докажете нивото на владеене на английски език.

Кой от двата вида сертификати ви е нужен, зависи от това къде сте получили квалификацията си от университет или колеж (в коя страна).

 • Преминаване на одобрен тест по английски език

Можете да докажете знанията си по английски, като преминете одобрен тест по английски език.

Трябва да преминете най-малко ниво A1 по скалата на Общата европейска езикова рамка (CEFR) при първото си заявление за виза. Можете да изберете и тест от по-високо ниво.

Ако преминете ниво B1 или по-високо, тестът ще бъде приет и при кандидатстване за уседналост(ИЛР),  ако разбира се  все още е в списъка на одобрените тестове по английски език.

Ако сте възпрепятствани да преминете тест по английски език поради коронавирус (COVID-19), съществува вариант, при който можете да кандидатствате за освобождаване, стига да са спазени определените за целта условия – повече информация ще намерите на този линк – https://bit.ly/3u75fDD.

Ако искате да се установите за постоянно в Обединеното кралство в рамките на 5 години

Ако искате да останете в Обединеното кралство след 2,5 години или след срока на изтичане на визата ви, може да се наложи да преминете по-високо ниво на CEFR . Какво трябва да направите зависи от това кое ниво на CEFR имате при първото кандидатстване за виза.

Ако сте преминали:

 • ниво A1 – ще трябва да преминете ниво A2 – говорене и слушане;
 • при преминато ниво A2, B1, B2, C1 или C2 – можете да използвате сертификата от теста отново.

Ако сте се освободили от теста при първоначалното кандидатстване за виза, ще трябва да преминете поне тест ниво A1.

Одобрени сертифициращи организации

Ако сте в Обединеното кралство:

Можете да преминете SELT само с един от следните доставчици:

 • LanguageCert
 • Pearson
 • Trinity College London
 • IELTS SELT Consortium

Ако сте извън Обединеното кралство

Можете да преминете SELT само с един от следните доставчици:

 • LanguageCert
 • Pearson
 • PSI Services (UK) Ltd
 • IELTS SELT Consortium
Намерете одобрен тестов център

За да бъдат приети резултатите от вашия тест, трябва:

 • организацията, която ще издаде сертификата за владеене на езика да бъде в списъка на одобрените,
 • тестът да е бил проведен в сертифициран учебен център,
 • от датата на вземане на изпита да не са изминали повече от две години.

Списъкът с одобрени тестове по английски език е оценен като отговарящ на изискванията на Home Office, съгласно  договорености за тестване по английски език. Одобрени са само посочените тестове и тестови нива. Ако възнамерявате да използвате сертификат за  английски език в молбата си за имиграция или гражданство, трябва да вземете сертификат от един от учебните центрове от списъка по-долу. Също така трябва да се уверите, че тестът, който си запазвате, е одобрен за SELT:

 • LanguageCert: ‘LanguageCert International ESOL SELT’
 • Pearson: ‘PTE Academic UKVI’ or ‘PTE Home’
 • PSI Services: ‘Skills for English UKVI’
 • Trinity College London: ‘Secure English Language Tests for UKVI’ – Integrated Skills in English (ISE) or Graded Examinations in Spoken English (GESE)
 • IELTS SELT Consortium: ‘IELTS for UKVI’ or ‘IELTS Life Skills’

Вие решавате кой тест да преминете:

Списък на одобрените тестове по английски език в Обединеното кралство

Списък на одобрените тестове по английски език, извън Обединеното кралство

Одобрени тестови центрове

Към списъка по-долу ще бъдат добавени още тестови центрове, когато новите одобрени услуги на доставчика станат достъпни. Имайте предвид и, че някои тестови центрове може да бъдат затворени заради коронавирус. Одобрени тестови центрове в България има на 5 места – четири от тях са в София и един – във Варна (вижте пълните адреси в списъка по-долу).

Списък на одобрените тестови центрове в Обединеното кралство

Списък на одобрените тестови центрове извън Обединеното кралство

Резервиране на тест по английски език

За да намерите датите за провеждане на теста и да го резервирате, отидете на уебсайта на доставчика, предлагащ теста, който планирате да вземете.

Би трябвало да можете да направите тест в рамките на 28 дни след резервацията, но може да не е винаги на най-близкото до вас място. Данните, използвани за резервиране на вашия тест, трябва да са същите като в паспорта или друг документ за самоличност. 

Доказване на самоличността ви в деня на теста

Ще трябва да предоставите доказателство за вашата самоличност на мястото на провеждане на теста, преди да го преминете.

Данните, използвани за резервиране на вашия тест, трябва да съвпадат с тези в документа, който предоставяте на мястото на теста.

Ако не можете да докажете самоличността си, няма да имате право да се явявате на тест.

След теста

След като преминете теста, ще ви бъде даден SELT уникален референтен номер, който трябва да използвате, когато подавате молбата си. Ако не включите референтния си номер, вашата кандидатура може да бъде отказана.

Резултатите от теста са валидни 2 години от датата на провеждане на теста.


За да се изясни дали, и какъв тест е необходимо да преминете, моля да поръчате предварителна КОНСУЛТАЦИЯ с имиграционния съветник – Атанас Чиков – Искам! (iskam.co.uk)

Запознайте се и с нашата услуга СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕМЕЙНА ВИЗА.

За виза или чрез присъединяване към статут на роднина – сравнението вижте тук: https://help4bg.co.uk/2022/01/24/ss-or-visa/

X