Home / Правни услуги / Какво е несправедливо уволнение и как да постъпим в случай на такова

Какво е несправедливо уволнение и как да постъпим в случай на такова

Да бъдете уволнени от работа може да се окаже огромен шок и често хората в такива ситуации чувстват несправедливост спрямо себе си. 

Вашият работодател има право да уволнява хора, но ако го направи несправедливо, можете да оспорите уволнението си.

За да разберете дали вашето уволнение е несправедливо, ще трябва да проверите:

 • какъв е вашият „трудов статус“ – правата ви зависят от това дали сте служител или не;
 • колко време сте работили за вашия работодател – обикновено можете да оспорите уволнение само ако сте работили там 2 години или повече;
 • дали законът казва, че причината за вашето уволнение е несправедлива.

Ако смятате, че сте били уволнени несправедливо, имате 3 месеца от последния си работен ден, за да предприемате действия срещу това.

Какво е несправедливо уволнение (unfair dismissal)?

Ако трудовото правоотношение бъде прекратено от работодателя без основателна причина, това се нарича несправедливо уволнение. Обикновено, когато уволнението е по причина, която работодателят може да оправдае, то не е несправедливо.

Уволнението може да се счита за несправедливо в различни ситуации, например когато е:

 • без съгласието на служителя;
 • без справедливи действия;
 • вследствие на това, че служителят упражнява законните си права;
 • поради определени причини, свързани със здравето, безопасността или уменията на служителя.

 Можете да оспорите уволнение само ако успеете да докажете, че това действително се е случило. Били сте уволнени, ако вашият работодател е направил някое от следните неща:

 • прекратил е трудовия ви договор със или без предизвестие;
 • отказа да поднови срочния ви договор;
 • ви съкрати;
 • ви уволни заради това, че участвате в стачни действия;
 • ви попречи да се върнете на работа след отпуск по майчинство.

Ако сте подали оставка, защото сте били притиснати да го направите или защото вашият работодател сериозно е нарушил договора ви и не сте искали да го приемете, това може да се счита за „конструктивно уволнение“. Този вид уволнения също са неправомерни и следва да търсите правата си.

Проверете вашия „статус на заетост“

Вашият „статус на заетост“ означава дали сте служител, работник или самонаето лице. 

Имате право да оспорите несправедливо уволнение само ако сте служител – това включва служители на непълно работно време и такива със срочни договори.

За съжаление нямате право да оспорвате уволнението си, ако сте:

 • самоосигуряващ се;
 • служител в агенция или класифициран като „работник“;
 • служители на короната, членове на въоръжените сили или полицейски служби;
 • регистрирани работници на док (обхванати от други договорености) и рибари;
 • някой, който работи в чужбина или за чуждо правителство.

Проверете дали сте били уволнени поради причина, която определено е несправедлива

Вашият работодател трябва да ви каже защо ви уволнява. Ако сте бременна или сте работили там поне 2 години, имате право да получите писмено обяснение – писмо или имейл.

Според закона едно уволнение е винаги несправедливо, ако е поради „автоматично несправедлива“ причина или дискриминация.

Винаги е „автоматично несправедливо“, ако бъдете уволнени, защото:

 • сте бременна или в отпуск по майчинство;
 • сте поискали да упражните законните си права по време на работа, напр. да получавате минимална заплата;
 • сте предприели действия по проблем със здравето и безопасността;
 • работите в магазин или букмейкърски пункт и сте отказали да работите в неделя;
 • сте синдикален член и сте участвали в синдикални дейности;
 • сте докладвали работодателя си за неправомерни действия, подали сте сигнал за нередности.

Проверете дали сте били дискриминирани

Ако уволнението ви е в резултат на дискриминация, можете да го оспорите.

Може да сте дискриминирани, ако смятате, че сте били уволнени защото сте:

 • бременна или в отпуск по майчинство;
 • от определена раса, етническа принадлежност или държава;
 • женен или в гражданско партньорство;
 • мъж или жена;
 • човек с увреждания;
 • хомо или бисексуални;
 • изповядващ определена религия;
 • по-възрастни или по-млади от хората, с които работите.

Ако смятате, че сте били уволнени поради автоматично несправедлива причина или дискриминация, можете да оспорите уволнението си – няма значение колко дълго сте работили там.

Ако сте били уволнени по друга причина и сте работили за работодателя си по-малко от 2 години, нямате право да го оспорвате.

Проверете дали сте били уволнени по причина, която може да е справедлив

Има 5 правни причини за уволнение, които са „потенциално справедливи“. Това означава, че може да е справедливо, ако бъдете уволнени, защото:

 • не сте в състояние да вършите работата си – например защото представянето ви е лошо или сте били много болни;
 • сте се държали лошо – което се нарича неправомерно поведение; 
 • има законова причина, поради която вашият работодател не може да ви задържи – обикновено това означава, че сте загубили правото да работите в Обединеното кралство;
 • има „някаква друга съществена причина“ – това не е посочено в закона, но означава, че вашият работодател трябва да докаже, че е имал основателна причина да ви уволни.

Не всичко в подобни ситуации е черно-бяло – дали уволнението ви всъщност е несправедливо ще зависи от всички детайли на вашия индивидуален случай.

Ако смятате, че работодателят ви не е спазил справедлива процедура за уволнение, можете да подадете жалба срещу него. Ако не сте сигурни дали имате право на това или имате нужда от съвет, ние работим с опитен екип от адвокати и можем да ви помогнем.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X