Home / Правни услуги / No Win No Fee искове

No Win No Fee искове

При претърпяно увреждане на обезщетяване подлежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от него. Вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени.

Неимуществените са физическите и емоционалните страдания, както и всички други негативни преживявани, които пострадалото лице изживява във връзка с някакво увреждане.

Ако сте пострадали при инцидент не по ваша вина, най-вероятно хонорара на адвоката, работещ по вашия случай, ще бъде уреден чрез договор за условна такса (no win no fee).

No win no fee на практика означава, че не е нужно да плащате предварително за юридически такси. Ако искането ви за обезщетение е неуспешно, няма да се налага да плащате правни такси. Тези видове искове са известни още като „Споразумение за условна такса“, което ви дава достъп до правосъдието, от което се нуждаете, за да подадете иск за обезщетение.

Не сте сигурни дали вашият инцидент или нараняване се покриват от споразумението No Win No Fee? Разберете това като поръчате първоначална консултация. Обикновено е вероятно да можем да ви помогнем с no win no fee иск за злополука в резултат на:

  • Трудови злополуки
  • Инциденти, които са причинили сериозно нараняване на вас или на ваш близък
  • Пътни произшествия, включително такива, отнасящи се до пешеходци, велосипедисти или пътници
  • Наранявания, причинени от лекарска небрежност
  • Подхлъзване, спъвания или падания
  • Инциденти на обществено място

Споразумение No Win No Fee означава, че не заплащате за не спечелено дело.

В случай че заведения от вас иск срещу виновната страна бъде неуспешен, вие не плащате таксите на адвоката за извършените услуги.

Ако делото ви бъде спечелено, застрахователната компания на виновната страна заплаща работата на адвоката ви, без това да се отрази върху сумата на вашата компенсация.

Все пак има и някои разходи за които вие сте отговорни. Това са всички разходи, натрупани от вашия адвокат – например таксата за инспекция на повреден автомобил или пък разходи за медицинския ви преглед и диагноза.

Нека това не ви притеснява, понеже в допълнение на споразумението за условна такса вие подписвате документ за застраховка (т.нар. застраховка след инцидент) която гарантира, че няма да плащате за правни такси и разходи. В случай че вашият иск е неуспешен, застраховката подсигурява плащането на всички адвокатски разходи (на адвокатите и на двете страни).

За да гарантира защита срещу разходи, вашият адвокат ще ви помоли да се съгласите, че ще му съдействате докато се разглежда иска ви.

Вие ще имате определени задължения: да дадете инструкции, позволяващи на адвоката ви да работи в правилната насока; да не изисквате от него да работи по нечестен път; да не му давате невярна или заблуждаваща информация; да му съдействате; да присъствате на всеки насрочен медицински преглед или съдебно заседание.

Ако иска ви се окаже неуспешен и адвокатът ви не може да възстанови разходите от ответната застрахователна компания, при положение че сте спазили всички горепосочени изисквания, той няма да ви таксува.

Как да направите No Win No Fee иск

За да направите No Win No Fee иск свържете се с нас онлайн или по телефона. Адвокатите с които работим ще ви дадат правилните съвети и указания дали имате право да предявите иск за наранявания. 

Можете да ни потърсите като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X