Home / Промени след Brexit / Във Великобритания с БГ автомобил – само със “Зелена карта”

Във Великобритания с БГ автомобил – само със “Зелена карта”

От Асоциацията на застрахователите в България информираха, че водачите на автомобили с българска регистрация, както и от други държави от ЕС, при влизане във Великобритания трябва да представят оригинален сертификат “Зелена карта”.

Ако възнамерявате да пътувате с автомобил до Великобритания, от сдружението на застрахователите препоръчват да поискате сертификат “Зелена карта” от застрахователя или от застрахователния брокер,независимо от целта на пътуването.

Сертификатът “Зелена карта” на всички автомобили с регистрационни номера от държави членки на ЕС и ЕИП продължава да е валиден за Обединеното кралство и след 1 януари 2021 г., тъй като страната остава член на системата “Зелена карта”, но е необходимо водачите на регистрирани в България автомобили да разполагат със сертификат “Зелена карта” /не само стикера/ при влизане на територията на Обединеното кралство. 

Същото важи и за територията на Гибралтар.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането сертификатът “Зелена карта” се издава заедно с полицата по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, без допълнителни такси за ползвателите на застрахователната услуга.

От Националното бюро на българските автомобилни застрахователи напомниха, че след 1 януари 2021 г., европейските Директиви няма да се прилагат за Великобритания.

Какво означава това

Това означава, че застрахователните компании няма да имат представители за уреждане на претенции и Компенсационния орган на Великобритания няма повече да съществува. След 1 януари 2021 г., пострадалите от ПТП на територията на Великобритания или на територията на държава от ЕИП, по вина на автомобил, регистриран във Великобритания, няма да могат да предявяват претенции в България пред представителите за уреждане на претенции и пред НББАЗ, в качеството му на Компенсационен орган. Претенциите за обезщетения трябва да се предявяват директно към застрахователната компания на виновния автомобил или към гаранционния фонд на Великобритания, в случай на незастраховани превозни средства.

От началото на новата година правото на Европейския съюз не се прилага за Обединеното кралство, но въпреки това Националното бюро на Великобритания остава страна по Многостранното споразумение между бюрата.

След изтичането на преходния период, процесът по обработка на застрахователни претенции между Националното бюро на Великобритания и другите бюра, които са страна по Многостранното споразумение, ще продължи да се основава на принципа на презумираното застрахователно покритие.

Този принцип означава, че националните бюра на държавите, които са страни по Многостранното споразумение, гарантират при условията на реципрочност, че по отношение на МПС, регистрирани на техните територии, ще възстановяват всякакви суми, без значение дали МПС, което е причинило вредите, има застраховка, или не.

Освен това, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Гаранционния фонд са подписали споразумение с Националното бюро на Великобритания в качеството му на Компенсационен орган и Гаранционен фонд относно довършване на обработката на вече предявени претенции след изтичането на преходния период и обработване на претенции по събития, настъпили преди изтичането на преходния период.

Припомняме, че Обединеното кралство напусна Европейски съюз. На 1 януари изтече преходния период, през който Великобритания де факто запази членството си в общността, след официалното напускане на ЕС на 31 януари 2020 година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X