Home / Коронавирус: СОЦИАЛНИ МЕРКИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / Подробности за третия грант – SEISS за подпомагане на самонаетите лица

Подробности за третия грант – SEISS за подпомагане на самонаетите лица

От 4-ти май, данъчните служби (HMRC) стартираха програмата в помощ на самонаети лица по схемата Self-Employment Income Support Scheme (SEISS). Част от тази програма е и третия грант за периода от 1 ноември 2020 г. до 29 януари 2021 г.

Правилата за това кой отговаря на условията за кандидатстване до известна степен са променени.  Въпреки това, необходимо условие остава,  кандидатите да са подали данъчната си декларация за 2018-2019 г.

Третият безвъзмезден грант по тази схема дава на самоосигуряващите се възможност за финансова помощ в размер на 80% от тяхната средна месечна печалба на обект за период от 3 месеца, но не повече от £7500 общо. Тя ще бъде достъпна за периода от 1 ноември 2020 г. до 29 януари 2021 г. Самонаетите лица, които отговарят на условията и които се нуждаят от подкрепа, ще могат да кандидатстват за тази помощ по всяко време от 30 ‌ ноември 2020 г. до 29 ‌ януари 2021 г.

Важно е да се провери кой има право да кандидатства, тъй като този грант се различава от предишните грантове на SEISS. 

Кой има право да кандидатства

За да кандидатстват за тази помощ, самонаетите лица трябва да отговарят на редица условия и да преценят реалистично дали търговските им печалби са намалели значително поради коронавируса.

Както и по-рано, третата безвъзмездна помощ ще бъде обложена с Income Tax, а също и да са начислени съответните осигуровки. Тя ще трябва да бъде отчетена в данъчните декларации за 2020 г. и за 2021 г.

Ще имате право да кандидатствате за тази помощ, ако:

  • сте самоосигуряващ (Self-emplyed) или в партньорство с такъв. Не можете да се възползвате от гранта, ако търгувате чрез дружество с ограничена отговорност (limited company) или тръст
  • сте извършвали дейност през данъчните години 2018 – 2019 и 2019 – 2020.

Освен това е необходимо:

  • в момента да упражнявате дейност, но оборотите ви значително са намаляли или  да сте търгували, но временно да не сте в състояние да го правите поради коронавирус,
  • да декларирате, че възнамерявате да продължавате да работите и преценявате, че въздействието на затварянето на бизнеса ви, ще доведе до значително намаляване на търговските ви печалби,
  • да кандидатствате само ако намаляването на печалбите е причинено от намалена бизнес активност или прекратена поради коронавирус дейност, а също така и поради увеличаване на разходите за бизнеса – преустройства и др.

Когато решават дали загубите са значителни, кандидатите ще трябва да вземат предвид по-широк кръг от бизнес обстоятелства. Бизнесът им трябва да е бил повлиян отрицателно като резултат – на или след 1 ноември 2020 г. Необходимо е да съхраняват доказателства, които да показват въздействието и намаляването на тяхната бизнес активност през определения период.

Документация, която трябва да съхранявате

Трябва да съхранявате копие от всички документи в съответствие с обичайните изисквания за водене на документация при самостоятелна заетост, включително:
• сумата за която кандидатствате;
• справка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ако в момента извършвате търговска дейност, но имате намалено търсене

Трябва да съхранявате всички доказателства за вашата намалена бизнес активност или прекратена поради коронавирус дейност към момента, в който сте подали заявлението си за кандидатстване, като например:
• бизнес сметки, показващи намаляване на активността в сравнение с предходни години;
• записи, доказващи анулирани договори или намален брой сключени договори или проведени срещи;
• по-малко фактури;
• данни за датите, на които търсенето или възможностите на вашия бизнес са намалели поради ограничения от страна на правителството.

Ако вашият бизнес временно не може да извършва търговска дейност

Трябва да съхранявате доказателства, ако вашият бизнес не е бил в състояние да извършва търговска дейност поради коронавирус, като например:
• данни за датите, на които е трябвало да прекратите дейност поради правителствени ограничения;
• данни за получени насоки от NHS – ако сте били инструктирани да се самоизолирате в съответствие с насоките на NHS и не можете да работите от вкъщи (ако сте били в чужбина и трябва да се самоизолирате, това не се брои);
• писмо или имейл от NHS в което/който се казва да вземете мерки за защита;
• резултати от теста, ако сте били диагностицирани с коронавирус;
• писма или имейли от училището на детето ви.

След като кандидатствате

HMRC ще провери вашата кандидатура и може да задържи плащането, ако тя:
• не е направена в съответствие с публикуваните насоки на HMRC;
• съдържа или се основава на неточна информация;
• е измамна или обидна или не е в съответствие с целите на схемата за подпомагане на доходите при самостоятелна заетост.

Повече информация

Ще има и четвърти грант (обхващащ тримесечния период от февруари 2021 до април 2021). Очаквайте подробности, включително за размера на финансовата помощ и правилата за кандидатстване.

 

Ние от HELP4BG сме на ваше разположение за счетодни и други услуги.

Обадете се на Мария Митрева: mmitrevauk@gmail.com  или телефон 077 51 001 202 или пишете на FB Messenger

Ако търсите съдействие, свързано със социална помощ, обезщетение, социални служби, счетоводство, имиграционни услуги или други административни услуги, Help4Bg може да ви помогне.


Информацията е актуализирана на 07.12.2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X