Search
Close this search box.

Социални помощи и надбавки

Benefits – Надбавки, Обещетения, Универсален кредит и още много други
Проверка на помощите

Съдействие при кандидатстване за помощи

Универсален кредит – Universal credit
Детски надбавки – Child Benefit
Кандидатстване за майчинство (Maternity Allowance)
Кандидатстване за помощ за пенсионери
Съдействие за кандидатстване за помощи във връзка с инвалидност / дълготрайно заболяване
Кандидатстване за британска държавна пенсия

Допълнително съдействие при подадена молба

Допълнителна помощ за детски надбавки
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)
Съдействие при проблеми със социалните служби – Social services

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger