Правни услуги

Нотариални услуги, уреждане на развод и завещание, съд за малки искове
Адвокатски услуги по трудово право
Консултации по транспортно право
Криминални прояви
Подаване на искове,защита и обжалване в окръжен и върховен съд -County/High Court claims 
Поставяне на Апостил на документи от Великобритания за признаване в България
Проблеми с хазяи и наематели, напускане на жилище – раздел 8 и 21
Семейно право, бракоразводни дела и присъждане на попечителство за деца
Съдействие за взимане на дължими плащания
Търговско и корпоративно право - договори
Юридически консултации по търговско и потребителско право

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл info@help4bg.co.uk както и на FB Messenger