Search
Close this search box.

Правни услуги

Нотариални услуги, уреждане на развод и завещание, съд за малки искове

Правна помощ за бизнеси / Legal Services for businesses

Договорно право/Contract Law
Съдебна заповед /Injunction
Граждански процес /Civil Litigation
Искове пред граждански съд /Civil Court Claims
Окръжен съд/County court
Разрешаване на спорове/Dispute Resolution
Права на потребителитe /Consumer Rights
Събиране на вземания /Debt Recovery
Търговски лизинг/Commercial Lease

Услуги за наематели и наемодатели / Services for Tenants and Landlords

Предсрочно прекратяване на договор за наем /Early termination of tenancy agreement
Спор за депозит /Deposit dispute
Неизправност/Ремонт/Disrepair

Наказателно право/Criminal Law

Шофиране в нетрезво състояние /Drink Driving
Безразсъдно шофиране /Reckless Driving
Шофиране след употреба на наркотици /Drug driving
Престъпления, свързани с превишена скорост/Speeding offences
Всички други нарушения на правилата за движение по пътищата /All Other Motoring Offences
Домашно насилие /Domestic violence
Разпит в полицейското управление /Police Station Interview
Представителство пред магистратски съд и кралски съд /Representation at the Magistrates Court and the Crown Court
Изземвания от HMRC и граничните сили на Обединеното кралство /HMRC & UK Border Force Seizures

Семейно право / Family law

Развод, ако сте сключили брак в България или в други държави /Divorce if married in Bulgaria or other countries
Развод, ако сте сключили брак в Обединеното кралство /Divorce if married in the UK
Заповед за съгласие /Consent Order
Семейни спорове /Family Disputes
Заповед за уреждане на отношенията с детето /Child Arrangements Order
Предбрачен договор/Prenuptial agreement
Постбрачно споразумение /Postnuptial agreement
Споразумение за съвместно съжителство /Cohabitation Agreement

Трудово право /Employment Law

Несправедливо уволнение / Unfair dismissal
Конструктивно уволнение / Constructive dismissal
Неправомерно уволнение / Wrongful dismissal

Услуги за Частни лица / Private Client

Завещания /Wills
Постоянно пълномощно (финансово и за здраве и благосъстояние) / Lasting Power of Attorney (Financial and Health and Welfare)
Съд за защита / Court of Protection
Изпълнение на Завещание/ Probate
Попечителски услуги / Trustee Services
Поставяне на Апостил на документи от Великобритания за признаване в България

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger