Мария Томпсън

Мария Томпсън е специалист в областта на социалното подпомагане и осигурителните въпроси

Извършва услуги и консултира главно в областта на:

Социалното подпомагане – социални помощи, обезщетения, надбавки и други

Осигурителни въпроси и пенсиониране в Обединеното кралство

Социални жилища 

Проблеми със социалните служби, свързани с деца

Други въпроси, свързани с живота в Обединеното кралство

Данни за Мария Томпсън и квалификациите й – натиснете тук

Мария Томпсън живее и работи в Обединеното кралство от 2006-та година. Тя е съавтор на книгата “Наръчник за живота във Великобритания”(2014) и много години е била администратор на сайта www.bghelp.co.uk Специализира и консултира по въпроси от социалната и осигурителната сфера. Професионален преводач, работила е в NHS (британската национална здравна служба) и с много държавни и неправителствени организации в Обединеното кралство.

Последни квалификации в областта на социалното подпомагане:

 • м. януари 2021 г. – “Социални помощи за граждани на ЕС след 1 януари 2021 (брексит)”
 • м. януари 2021 г. – “Социално подпомагане при ограничена работоспособност” (временна или дълготрайна – аналог на българските инвалидни пенсии)
 • м. март 2021 – PIP (допълнителна помощ при инвалидност или дългосрочно заболяване и нужда от чужда помощ)
 • м. май 2021 – помощи за възрастни хора (в пенсионна възраст) – Pension Credit и Attendance Allowance
 • м. септември и октомври 2021 – опреснителен курс за промените в социалното подпомагане през последните месеци и от октомври 2021
 • м. ноември 2021 – DLA и SDP – помощи поради инвалидност или специални нужди за деца
 • м. март 2022 – универсален кредит в дълбочина (опреснителен курс).
 • м. септември  и м. октомври 2022 – опреснителни курсове за новостите в областта на социалното подпомагане
 • януари 2023 – опреснителен курс по счетоводство с HMRC.
 • януари, февруари, март, април 2023 – опреснителни курсове за новостите в областта на социалното подпомагане.
 • януари 2023 г. – курс “Социално подпомагане на младежи”
 • април 2023 г. – “Универсален кредит – организирана миграция”
 • май 2023 г. – опреснителен курс за новостите в социалното подпомагане.
 • май 2023 г. – “Универсален кредит – “управлявана миграция”
 • юни 2023 г. – “Социални помощи за студенти”
 • юни 2023 г. – “Пенсии в Обединеното кралство: Държавна пенсия и частни пенсии: Defined Benefit Scheme, Defined Contribution Scheme”
 • юли 2023 – “Социални помощи за граждани на ЕС в Обединеното кралство – в дълбочина.” Последни промени в резултат на съдебни дела в помощите при инвалидност и семейните помощи. 
 • август 2023 – “Социални помощи за студенти”
 • септември 2023 – “Частни пенсии в Обединеното кралство”
 • септември 2023 – “Новости в социалното подпомагане”
 • октомври 2023 – “Преценка на работоспособността в Обединеното кралство”
 • ноември 2023 – “Универсален кредит – особености при съобщаването на промени”

Популярни консултации

Популярни услуги

Проверка на помощите
Универсален кредит – Universal credit
Детски надбавки – Child Benefit
Кандидатстване за британска държавна пенсия
Кандидатстване за майчинство (Maternity Allowance)
Кандидатстване за помощ за пенсионери
Съдействие за кандидатстване за помощи във връзка с инвалидност / дълготрайно заболяване
Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство – U1
Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)

Контакти: bghelpinfo@gmail.com, +447920200707
Вайбър и WhatsApp със същия тел. номер.
Телефони на офиса на Help4Bg 0778 606 7076 и 0208 144 8408
Ако звъните по телефона, можем да връщаме обаждания и да изпращаме СМС-и САМО на британски телефонни номера.
Социални медии: 

Facebook: Maria Thompson – Мария Томпсън

Youtube: Maria Thompson @maria_thompson

Работно време с клиенти:
Пон. – четв: 9 – 17 ч.,
петък –  9 – 14 ч.

За статути, визи и други имиграционни въпроси натиснете тук .

Социални помощи и надбавки

Социални помощи и надбавки

Benefits - Надбавки, Обещетения, Универсален кредит и още много други