Важни срокове за притежателите на статут

Всеки който получи статут за уседналост, трябва да запомни и спазва определени срокове.

Нека ги обобщим в този текст.

Временен статут pre-settled status  ( LLR)

5 години – срокът, след който ще може да замените вашия временен статут с постоянен (но от дата на пристигане във Великобритания, а не от датата на получаване на статута)

3 години – срок, след който ще може да земените вашия временен стаут, за женените/омъжените за британци  и някои пенсионери

6 месецамаксималният срок, в който може да отсъствате от UK, за да не изгубите правото си на постоянен статут след като направите 5 години

12 месеца – максималното време, при което може да отстъствате от Кралството по уважителни причини, за да не изгубите правото на постоянен статут (такива причини са, например, раждане, сериозно заболяване, образование или изпращане от работодател).

2 години максималното време,  за което може да отсъствате от Великобритания, за да не загубите вашия временен статут 

HELP4BG ви съдейства да кандидатствате за статут – възползвайте се сега, пишете ни на atanas@chikov.com!

Постоянен статут   settled status  (ILR)

1 година времето, след което може да кандидатствате за британско гражданство (Ако сте женени/омъжени за британски гражданин, този период не важи за вас)

5 години максималното време, което може да отсъствате от Обединеното Кралство, за да не загубите вашия постоянен статут 

 

И един период от време, който важи и за двата статута:

21 годинивъзрастта, при която вашите деца ще имат право да придобият вашия статут. Ако статутът ви е постоянен (Settled Status – ILR), детето няма нужда да е в момента или да е било във Великобритания


Вижте и другите ни публикации по ТЕМАТА ИМИГРАЦИЯ В UK.

Нашите имиграционни услуги ВИЖТЕ ТУК.

Най-често задавани въпроси, свързани със статути за уседналост:

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл info@help4bg.co.uk както и на FB Messenger

Последни публикации