Home / Други услуги за бизнеса-Business services / Франчайз договори – особеностите накратко

Франчайз договори – особеностите накратко

Какво представлява франчайзингът?

Франчайзингът е стратегически съюз между две компании, при който едната (обикновено престижна търговска марка) предоставя на другата успешен бизнес модел – срещу заплащане и при определени условия.

Компанията, която предоставя разработения си модел се нарича франчайзодател, а фирмата, която иска да развива същата дейност по вече наложилия се успешен модел – франчайзополучател.

Видове франчайз бизнес модели

Има много фактори, които разграничават всеки наличен тип франчайз модел, като например условията за използване на името на марката. За целите на тази статия различните възможности за франчайзинг са диференцирани въз основа на това как франчайзодателите ви позволяват да използвате тяхното име и търговски марки.

Има три основни типа възможности за франчайз, които са:

 • франчайзи в бизнес формат;
 • продуктови франчайзи или франчайзи с един оператор;
 • производствени франчайзи.

Франчайзи в бизнес формат

Този тип франчайзинг е най-често срещаният и улеснява разширяването на бизнеса на франчайзодателите, като позволява на дадено лице/а да купува бизнес с утвърдена марка. Новите собственици на бизнеса в повечето случаи биват подкрепяни през началните етапи и ще продължат да получават подкрепа при управлението на своя бизнес. В замяна на предлаганата помощ, достъп до опитни професионалисти и правото да използва фирменото име и търговските марки, новият собственик на бизнеса е длъжен да плаща редовно такса за авторски права на франчайзодателя.

Продуктови франчайзи или франчайзи с един оператор

Този тип франчайз модел се фокусира върху лица, които продават продукти или предоставят услуга в конкретна търговска или индустриална област. Франчайзодателят ще ви позволи да използвате името на бранда му и търговските марки, ще ви предостави униформите и оборудването, необходими за правилно представяне на марката, и ще ви предложи постоянна подкрепа. Продуктовите франчайзи са чудесен вариант за лица, занимаващи се с бизнес за първи път, за независими изпълнители и домашни бизнеси, тъй като необходимата инвестиция обикновено е по-малка от тази на франчайзите в бизнес формат.

Производствени франчайзи

При производствените франчайзи франчайзодателят позволява на франчайзополучателя да произвежда артикули, използвайки името на бранда и търговската му марка. Въпреки че този тип франчайз е най-популярен сред компаниите за храни и напитки, те се срещат и в цялата производствена индустрия, от детски играчки до автомобили.

Споразумения за франчайз

Споразуменията за франчайз са споразумения, чрез които франчайзодателите предоставят на франчайзополучателите правото да управляват бизнес. Това може да бъде за конкретен тип бизнес, утвърден или нов бизнес. Споразумението за франчайзинг е договор между франчайзодателя и франчайзополучателя или между франчайзодателя и физическо лице или корпорация, които закупуват правата да бъдат франчайзополучатели.

Франчайзодателят притежава правата за франчайзинг за конкретния вид бизнес и предоставя само част от тях на франчайзополучателя. Договорът за франчайзинг включва разпределението на отговорностите и ползите между двете страни, плащането за използване на търговските марки на франчайзодателя и териториалните права на франчайзополучателя.

Ролята на франчайзодателя в споразумението за франчайзинг

Франчайзодателят е основател на компанията и притежава името на марката. Той отговаря за бизнес системите и процесите.

Степента на контрол на франчайзодателят в бизнес споразумение за франчайзинг ще зависи от индивидуалната договореност и може да варира при различните бизнеси.

Франчайзодателят ще предостави набор от насоки за франчайзополучателя, които да са му в помощ, когато е необходимо.

Ролята на франчайзополучателя в споразумение за франчайзинг

В замяна на използването на името, процесите и системите на компанията франчайзополучателят плаща авторски права и такса на франчайзодателя. В резултат на това франчайзополучателят има правата да използва изпитаните процеси на марката, както и нейните бизнес системи.

След заплащане на такса на франчайзодателя, франчайзополучателят управлява франчайз в съответствие с очакванията, очертани от франчайзодателя. Това може да включва аспекти на бизнеса, като например:

 • предлагане на продукти;
 • брандиране;
 • обслужване на клиенти.

Кои са трите вида договори за франчайз?

Трите вида франчайз споразумения включват:

 • Master Franchise Agreement
 • Area Representative
 • Area Development Agreement

Договорът за франчайз може да включва клаузи/информация за: 

 • териториалните права на франчайзополучателя;
 • разумна прогноза за печалби и загуби;
 • плащания към франчайзодателя за използването на неговата търговска марка;
 • продължителност на споразумението;
 • oбезщетение от франчайзополучателя;
 • oбщи изключения
 • tериториалният обхват на франчайза.

Ние от HELP4BG работим в сътрудничество с опитни адвокати, които могат да помогнат както при преглед и изменение на съществуващо споразумение, така и при изготвяне на ново. Ако имате нужда от съдействие, свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X