Monthly Archives: януари 2022

Home / 2022 / януари
Post Image

Когато кандидатствате за семейна виза, в някои случаи  е необходимо да докажете знанията си по английски език.  Кога се изисква тест по английски език? Първо да отбележим, че има 2 вида тест, тъй като различните визи изискват различни нива на владеене на английски език. Тестът, който ще трябва да преминете, зависи от това за какво […]

Continue Reading...

IBAN и вътрешно-общностни разплащания в Европа Системата IBAN е проектирана да опрости превода на пари в чужбина, но в някои страни тя се използва и за вътрешни преводи, както е в България и повечето европейски страни. Във Великобритания, за банкови разплащания вътре в страната се използват account number – номер на сметка и sort code- […]

Continue Reading...
Post Image

Как да замина при роднина във Великобритания Мнозина от сънародниците ни желаят да се съберат и живеят във Великобритания  със своите близки роднини. За роднините от други държави, извън ЕС, има друг вид визи – за тях прочетете В СТАТИЯТА НА ЛИНКА (кликнете). Роднини от българия и други страни в ЕС може да дойдат при […]

Continue Reading...
Post Image

Ако нямате статут или друг вида виза и искате да живеете с член на семейството си в Обединеното кралство за повече от 6 месеца,  ще се нуждаете от семейна виза. За сравнението между присъединяване към роднина със статут и присъединяване чрез семейна виза – вижте тук: Можете да кандидатствате за семейна виза, за да живеете […]

Continue Reading...
Post Image

Тази наша услуга е за сънародници в България, които не могат да бъдат присъединени към роднини в Обединеното кралство и нямат друг вид виза (напр.работна или учебна). КЪМ КОГО МОЖЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИТЕ? Можете да кандидатствате за семейна виза, за да заминете да живеете при: съпруг или партньор годеник, годеница дете родител роднина, който ще […]

Continue Reading...
Post Image

Споразумението за услуги е договор за услуга между изпълнител или самонаето лице и фирма или физическо лице. Този документ е правно обвързващ и осигурява известно ниво на защита както за доставчика на дадената услуга/и, така и за клиента. Този тип договор изброява услугите, които доставчикът ще извършва, и подробности за времевата рамка и заплащането. При […]

Continue Reading...
Post Image

Лицензионното споразумение е правен документ, който позволява на едно лице или компания (лицензодател) да упълномощи друго лице или компания (лицензополучател) да продава или разпространява стоки въз основа на правата на собственост върху търговската марка. Лицензионните споразумения най-често се използват за интелектуална собственост, като патенти и търговски марки, както и авторски права върху писмени материали и […]

Continue Reading...
Post Image

Един от въпросите, които често получаваме в Help4Bg, е „Как да докажа в България, че плащам осигуровки в UK и да получа безплатно лечение?“ Под лечение може да се разбира операция, физиотерапия или друго лечение. Много наши клиенти споделят, че за да получат лечение в България по-бързо и да не чакат дълго “на опашка” за […]

Continue Reading...
Post Image

Напоследък тенденцията при авто-кражбите е да се посяга на автомобили от висок клас. Колкото по-нова и скъпа е колата ви, толкова по-голяма е вероятността някой да опита да ви я открадне. Ако стартирането на автомобилния двигател става посредством KEYLESS-GO сигнал, тогава е препоръчително да се снабдите със заглушаващ калъф за ключ, който да блокира безжичната […]

Continue Reading...
Post Image

Какво представлява франчайзингът? Франчайзингът е стратегически съюз между две компании, при който едната (обикновено престижна търговска марка) предоставя на другата успешен бизнес модел – срещу заплащане и при определени условия. Компанията, която предоставя разработения си модел се нарича франчайзодател, а фирмата, която иска да развива същата дейност по вече наложилия се успешен модел – франчайзополучател. […]

Continue Reading...
X