Home / Правни услуги / Предбрачни споразумения – правен ефект и характеристики

Предбрачни споразумения – правен ефект и характеристики

Предбрачни споразумения

Предбрачните споразумения в исторически план не са били считани за правно изпълними в Англия и Уелс поради нежелание от страна на съдебната власт, свързано със съображения относно обществената политика. Делото на Върховния съд от 2010 г. Радмахер срещу Гранатино, отмени предишната правна рамка за тях, за да признае променящите се обществени и съдебни възгледи относно личната автономия на брачните партньори. През последните години съдилищата започнаха все повече да разглеждат предбрачните споразумения, които са полезен начин да защитите интересите си и тези на партньора ви по време на и/или след брака.

Адвокатите с които HELP4BG си сътрудничи ще ви помогнат за всяка стъпка от процеса – включително за съставянето и прилагането на споразумението. Съдилищата често придават по-голяма тежест на предбрачните споразумения, ако е ясно, че споразумението е написано с помощта на юристи и са били следвани правилните процедури.

Самият предбрачен договор е споразумение, сключено преди брака, което определя какво се случва, ако двойката се разведе.

Предбрачните споразумения са почти винаги уместни, но особено в случаите, когато вие или вашият партньор имате големи количества активи, които искате да защитите, и при втори брак.

Здравото предбрачно споразумение обикновено ще бъде третирано от съдилищата по същия начин, както и търговският договор, освен ако има ясни грешки в договора или договорът не е подписан/създаден честно. Адвокатите с които работим ще ви помогнат да създадете силно споразумение, за да избегнете трудности в съда, и ако все пак се сблъскате с такива, ще можете да обсъдите случая си с нашия експертен екип от семейни адвокати.

Следбрачни споразумения

Ако връзката ви е несигурна, следбрачните споразумения могат да бъдат полезен начин за защита на вашите интереси и интересите на вашия партньор.

Тук се прави същото като при предбрачен договор, само че се прави по време на връзката.

Те често се използват, особено ако е имало раздяла или помирение.

Както при предбрачните споразумения, вие и вашият партньор трябва да разкриете всички финансови активи, за да гарантирате, че споразумението е приложимо в съда и, че е справедливо.


Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X