Home / Правни услуги / Подялба на имуществото след развод

Подялба на имуществото след развод

Разделянето на имуществото е важен аспект от семейното право и въпреки това често се пренебрегва при подписване на споразумения, които го засягат. По отношение на семейното право, правото на собственост е повече от област само по себе си – то е тясно свързано със законите за разводите, гражданските партньорства и брачните споразумения. Много семейно-правни въпроси свързани със собственост попадат в тази област и опитът на адвокатите с които работим обхваща всички тях.

Един от най-често срещаните въпроси в областта на вещното право е: какво се случва с жилището по време на развод? В действителност няма прост отговор. Понякога един човек ще задържи имота. Понякога жилището се продава и разделя, независимо дали по равно или неравно. Адвокатите с които работим знаят, че това може да бъде разочароващо и, че сложните проблеми често не могат да бъдат овладени с просто решение. Те могат да ви помогнат за създаването на персонализирано, правно споразумение между вас и вашия партньор за това какво да правите с вашите важни активи по време на раздяла – като например отлагане на продажбата на жилището ви до по-късна дата или дори при сключване на брак – проектиране на предбрачен договор за вас.

Следбрачните споразумения също са опция – ако вие и вашият партньор решите, че въпросите, свързани с имуществото в брака трябва да бъдат разгледани по-ясно, нашият екип ще ви помогне да създадете споразумение.

Разделянето на вашите активи след развод не е лесно, но с наша помощ можете да го направите по-малко стресиращо. 

Ето и най-важното, което трябва да знаете за разделянето на активи по време на развода:

Постигане на споразумение

Първо, опитайте се да говорите с бившия си партньор и да постигнете споразумение, което устройва и двамата. Също така си струва да говорите с правен специалист, с който може да обсъдите процеса на подялба. След като бъде постигнато споразумение, ще трябва да посетите семейния съд и да подадете заявление за издаване на заповед за съгласие.

Подаване на заявление за заповед за съгласие

Адвокат ще трябва да изготви вашата заповед за съгласие, за да я направи правно обвързваща. Правният документ е потвърждение на вашето споразумение и ще описва подробно как ще бъдат разделени вашите активи. Това включва разделянето на:

 • пари;
 • спестявания;
 • инвестиции;
 • имот.

Това може да включва и плащания за издръжка, например издръжка на дете.

Вие и бившият ви партньор също ще трябва да подпишете проектонаредбата за заповед за съгласие и да попълните:

 • уведомление за заявление за финансово нареждане (financial order);
 • формуляр за предоставяне на информация за финансовото състояние на двете страни.

След това и двата формуляра трябва да бъдат изпратени до съда, който разглежда вашия случай, заедно с проектонаредбата за заповед за съгласие. Има такса от £100 за този процес. Препоръчително е да запазите свои собствени копия на документите.

Съдията ще одобри споразумението, ако смята, че е справедливо и разумно и за двете страни.

Ако не можете да постигнете споразумение

Ако сте опитали и не сте успели да постигнете взаимноизгодно споразумение с бившия си партньор, кандидатстването за financial order е следващата стъпка, която трябва да направите. На този етап е препоръчително да потърсите съдействието на адвокат, ако все още не сте го направили. 

Най-често financial order се използва, ако искате:

 • еднократно плащане;
 • собственост върху имот;
 • редовни плащания за издръжка (разходи за живот или деца);
 • част от пенсионните плащания на бившия ви партньор.

Как съдилищата разделят активи?

Когато решава как да раздели вашите активи, съдията ще вземе предвид някои фактори:

 • продължителността на вашия брак или гражданско партньорство;
 • вашата възраст:
 • вашата способност за печелене на средства;
 • всяко имущество или пари, които притежавате;
 • вашите редовни разходи за живот;
 • настоящият ви стандарт на живот
 • вашата роля в брака или гражданското партньорство.

Важно е да се отбележи, че справедливо не винаги означава равно. Съдията ще определи най-справедливия начин за разделяне на активите, за да отговори на нуждите на всички. 

Един от начините да помогнете за опростяване на процеса на разделяне на активите е като имате предбрачен договор, който определя как ще бъдат разделени най-ценните ви вещи. Адвокатите с които HELP4BG си сътрудничи могат да ви помогнат с този процес.

Заповеди за издръжка

Съдът понякога може да нареди на страната с най-висок доход да прави редовни плащания, за да помогне за разходите за живот на другата страна. Това е известно като заповед за издръжка. Тези заповеди могат да работят по един от двата начина:

 • за определен период от време;
 • докато една от страните не почине, не се ожени или не започне ново гражданско партньорство.

Освен това плащанията могат да бъдат коригирани, ако някоя от страните загуби работата си или има значително увеличение на заплащането. Съдът може също да реши какви плащания за издръжка на детето трябва да бъдат направени, но е по-вероятно това да бъде уредено от Child Maintenance Service.

Какъв данък ще платя при прехвърляне на активи?

Размерът на данъка, който плащате върху активите, които се прехвърлят към и от вас, много зависи от въпросния актив. Активите включват елементи като акции, лични вещи и имущество. В случаи като този винаги е препоръчително да потърсите професионален правен съвет.

Нуждаете се от правен съвет?

Ако ви е необходимо съдействието на опитен адвокат, на който можете да се доверите, свържете се с нас – HELP4BG работи в сътрудничество с адвокати по разводите, които могат да ви помогнат през този стресов момент. За експертни съвети относно разделяне на активи, уреждане на развод и семейно право, моля, свържете с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X