Home / Правни услуги / Сурогатното майчинство – дефиниция и правни аспекти

Сурогатното майчинство – дефиниция и правни аспекти

Темата за сурогатното майчинство не се възприема едностранно и често предизвиква полемики. Казусът е обект на разглеждане от различни инстанции, неправителствени организации, общественици и дори граждани. Обсъждането му е всеобхватно – от правна гледна точка до моралния аспект.

Използването на сурогатна майка като възможност за сдобиване с дете поражда редица противоречия и поради тази причина в различните държави се подхожда по различен начин – от пълна забрана, през разрешение с условия, до узаконяване.

Какво е сурогатно майчинство и сурогатна майка

Сурогатното майчинство, или заместващо майчинство, е практика, при която жена (сурогатна майка) дава своето съгласие да износи и роди дете за друго лице или лица (възлагащи лица). Между двете страни съществува устна или писмено документирана уговорка детето да бъде предадено на възлагащите лица и те да станат негови законни родители.

Причините, заради които някой би прибегнал до услугите на сурогатна майка, не са малко. Такива могат да бъдат медицински проблеми или здравословни състояния, които не позволяват износването на дете или има риск за живота на жената при евентуална бременност, невъзможност за зачеване на дете посредством асистирана репродукция, нежелание или някаква пречка да се осинови дете и много други. Не са редки и случаите, когато хомосексуални двойки прибягват до сурогатно майчинство.

Видове сурогатно майчинство

Има два вида сурогатство, обособени въз основа на използваните полови клетки и на генетичната връзка с детето.

Традиционно сурогатство

При традиционното сурогатство яйцеклетка на заместващата майка се опложда изкуствено със сперматозоиди на мъжа, който е част от брачна двойка или е партньор на жена, която не може да забременее. Може да се използва и сперма от донор. Между сурогатната майка и двойката се сключва споразумение след раждането бебето да бъде предадено на биологичния баща и на жена му.

Гестационно сурогатство

При гестационното сурогатство детето, което заместващата майка износва и ражда, е създадено чрез инвитро метода от яйцеклетката на друга жена и от сперматозоид на нейния партньор или от донор. Сурогатната майка не е генетично свързана с бебето.

Сурогатното майчинство съществува като практика и е част от обществените отношения, но правната му регламентация не е на нужното ниво или изобщо липсва. Промените, които се случват в обществото, невинаги намират своето адекватно отражение в законодателно отношение. Конкретно за сурогатното майчинство липсата на регламентация или пълната забрана създават предпоставки хората, за които сурогатството е единственият вариант, да действат извън закона или да търсят държава, в която е разрешено заместващото майчинство.

Сурогатното майчинство в Обединеното кралство

Въпросът със сурогатното майчинство във Великобритания е регламентиран чрез Закона за сурогатните споразумения от 1985 г. и чрез Закона за човешкото оплождане и ембриология от 2008 г., като е противозаконно трета страна да печели от заместващо майчинство. Единствено е позволено да се поемат разноски по време на бременността и по самото раждане. Рекламирането на сурогатството също е забранено.

В Обединеното кралство Министерството на здравеопазването е обявило четири основни организации, които служат като посредници при сурогатно майчинство, но те действат само в Англия и Уелс, тъй като в Шотландия и Северна Ирландия има друго законодателство. В Англия сурогатната майка се счита за биологичната майка на детето и за да станат законни родители, хората, които ползват услугите на заместващата майка, трябва да получат документ, удостоверяващ това. Водят се дискусии и проучвания как да се актуализира закона така, че възлагащите лица да са законни родители със самото раждане на бебето. Очаква се правната комисия, която разглежда въпроса, да публикува становището си и законът да претърпи промени до края на 2022 г.

Накратко за сурогатството в Англия

  • Ако използвате сурогатна майка, тя ще бъде законен родител на детето при раждането
  • Ако сурогатната майка е омъжена или в гражданско партньорство, нейният съпруг или граждански партньор ще бъде втори родител на детето при раждането, освен ако са отказали да дадат своето разрешение за това
  • Законното родителство може да бъде прехвърлено чрез родителска заповед (Parental Order) или осиновяване след раждането на детето
  • Ако има разногласия относно това кои трябва да бъдат законните родители на детето, съдилищата ще вземат решение въз основа интереса на детето

По същество, като използвате сурогатна майка, вие губите много права върху детето си, включително родителски права и отговорности. Въпреки това, съществуват т. нар. родителски заповеди, чрез които можете да си върнете законовите родителски права. Адвокатите с които си сътрудничи HELP4BG ще ви помогнат с този сложен процес, за да гарантират, че сте признати за родители на детето. След родителската заповед вие и вашият партньор ще бъдете законни родители на детето, ако съдът го приеме.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X