Home / Обща информация / COVID-19 – продължение на програмите за подпомагане на фирмите, самонаетите и работниците

COVID-19 – продължение на програмите за подпомагане на фирмите, самонаетите и работниците

Според официални данни около три милиона работници – или 12% от цялата работна сила в UK – са понастоящем в частичен или пълен неплатен отпуск (furlough leave). А схемата за този вид плащане Job Retention Scheme ще приключи на 31-ви октомври 2020 г.

Тя ще бъде заменена с Job Support Scheme или съкратено JSS

Програмата за подпомагане на работните места (JSS) ще стартира на 1 ноември и ще продължи шест месеца до 30 април 2021 г. Правителството заявява, че ще преразгледа условията на тази схема през януари 2021 г. Съществуват  две вариации на JSSJSS Open и JSS Closed.

JSS Open ще осигури подкрепа за фирми, които са отворени, където служителите работят по-кратко време поради намалени работни часове и търсене на стоки или услуги.

При тази схема, служителите ще трябва да работят поне 20% от обичайните си часове (до сега беше 33%). Държавата ще плаща вноска в размер на 61,67% от обичайното заплащане за неработени часове, до максимум 1541,75 британски лири на месец. Работодателите ще плащат 5% от обичайното заплащане за неработени часове, до максимум 125 паунда на месец и могат да допълват това допълнително, ако решат. Това означава, че служителите трябва да получават възнаграждение до две трети от обичайното си заплащане.

Работодателите ще трябва да плащат всички национални осигурителни и пенсионни вноски за работника.

JSS Closed ще предоставя подкрепа на бизнеси, които затварят принудително поради карантини за коронавирус. Това включва ресторанти, барове, външни павилиони и щандове.

По програмата  JSS Closed, правителството на Обединеното кралство ще финансира две трети от обичайните заплати на служителите за времето на затваряне, максимум £ 2 083,33 на месец. От собствениците на подобен вид бизнеси, няма да се изисква да участват, но при желание, те могат да плащат на работниците си каквато сума пожелаят, също така ще трябва да покриват всички национални осигурителни и пенсионни вноски за работника.

Служителите ще могат да проверяват дали работодателят им е подал искане по дадена схема чрез своя онлайн профил.

Бонус за задържане на работа (JRB)

Работодателите ще могат да поискат еднократно плащане в размер на 1000 британски лири за всеки отговарящ на условията служител.

Важно е работодателите да проверят дали всяка молба отговаря на условията и да са подали сведения за ведомости до 5 февруари.

FURLOUGH СХЕМАТА
Схемата се удължава до края на март 2021. Правителството ще изплаща 80% от заплатите на човек до максимум £2,500 на месец.

Удължават се и безвъзмездните средства по схемата за подпомагане на доходите за на самонаетите лица (SEISS)

Грантовете са достъпни за всеки, който и преди това е отговарял на условията за получаване на първия и втория грант по SEISS и отговаря на критериите за допустимост.

Средствата по тази схема ще се отпускат на два пъти.

 Трети грант SEISS, обхващащ периода ноември 2020 г. до края на януари 2021 г., ще се определя въз основа на 80% от средните тримесечни печалби на само-осигуряващият се, изплатени на една вноска, като таванът е 7,500 британски лири.

Предвижда се средствата да бъдат отпускани на самонаети лица, които временно не могат да упражняват дейност, както и на тези, които продължават да упражняват дейност, но са с намалени обороти поради COVID-19.

Предвижда се грантовете да се изплащат от края на месец ноември.

По-късно ще бъдат публикуваме пълните указания за кандидатстване за четвърти грант, който обхваща периода от  началото на февруари до края на април 2021 г.

За връзка с HELP4BG на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл  info@help4bg.co.ukи на FB Messenger 

#HELP4BG

Post Tagged with

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X