Home / Заеми, ипотеки и застраховки и друга информация / Национален осигурителен номер (NINо)- как да работя и получа помощи без него?

Национален осигурителен номер (NINо)- как да работя и получа помощи без него?

Може ли да се работи без Национален осигурителен номер (NINо)?

Да. Не е нужно да имате Национален осигурителен номер (NINо), за  да можете  работите във Великобритания или за да получавате някои от помощите, които държавата отпуска.

Истината е, че от март тази година спряха да издават Национален осигурителен номер на граждани на Европейския съюз, защото Джобцентровете, в които се провеждат интервюта за него, в момента работят с много ограничен капацитет и само с определени функции – интервюта за NINо не се провеждат. В държавния сайт  е отбелязано, че в момента се издават национални осигурителни номера само за хора, които са влезли с виза във Великобритания.

Не издават Национален осигурителен номер на българи и европейци,  защото те могат да започнат работа без Национален осигурителен номер.

Как мога да започна работа без него (NINо)?

За да започнете, трябва да намерите работодател, който да иска да Ви назначи на работа. Той може да му създаде временен номер, който ще играе ролята на NINo, докато излезе Вашия национален осигурителен номер.

Как се плаща данъци и осигуровки, къде се плащат, какво се случва?

За да започнете работа и да ви се удържат данъци и осигуровки, е необходимо работодателят ви да знае и уведоми HMRC за националният ви  осигурителен номер. Номерът изглежда така – 2 букви, 6 цифри и 1 буква: AA 11 11 11 А.

Служител без национален осигурителен номер:

Служител без NINо може да бъде назначен на работа, дори ако няма издаден на негово име национален осигурителен номер, но работодателят трябва да разполага със следните данни за него:

  • име,
  • адрес,
  • дата на раждане,
  • пол,
  • номер на паспорт.

В софтуера за заплати ще има отделно поле, където може да бъде въведен номерът на паспорта на служителя.

Препоръчително е работодателите да водят досие на служителите без национален осигурителен номер, което да съдържа гореописаните данни, копие от паспорт или снимка на служителя и две актуални сметки за комунални услуги или банкови извлечения за потвърждение на домашния им адрес.

Може ли да се води на ведомост служител, който няма NIN номер?

Краткият отговор е „да“.

Работодателят може да подава своите данни в реално време (RTI), без да попълва NIN номер за служителят си, тъй като това не е техническо изискване на HMRC. Ако данните са подадени по този начин,  HMRC ще се опита да търси номера за съответното лице и ако не намери такъв, ще издаде нов и ще уведоми работодателят чрез електронно известие. По този начин в момента, в който  служителят се регистрира, за да получи NINо, HMRC автоматично ще уведоми работодателя.

Ако служителят напусне преди издаването на NIN номер, няма какво повече да се направи.

След като обяснихме че може да се работи без Национален осигурителен номер и как става това Нека сега обясним за помощите.

Кандидатстване за социални помощи без NINо

В момента за помощи може да се кандидатства и без Национален осигурителен номер. Причината е КОВИД-19, както и това че не издават осигурителен номер. Ако отговаряте на известни условия,  може да кандидатствате за Universal Credit. Ако ви трябва съдействие затова, ние можем да помогнем. Разгледайте подробности за услугата ни, като отворите линка: http://ow.ly/v6JW50zaIn4

Издаване на NINо онлайн 

Доста клиенти ни питат и пишат в коментари, че може да се издава Национален осигурителен номер онлайн и за това се  плащат определени такси.

Това не е вярно! 

В момента британското правителство не издава Национални осигурителни номера на европейски граждани. Има уеб-сайтове, които предлагат такива услуги срещу заплащане. Някои от тях са направени нарочно така, че да приличат на държавния сайт и хората да се заблудят, че това е нов начин за изваждане на национален осигурителен номер! И да се обърнете към тях, ще платите таксата и отново ще се наложи да изчакате, докато започне редовното издаване на осигурителни номера.

Нашата фирма, HELP4BG  също предлага такава услуга, която можете да видите тук:  http://ow.ly/EGcM50B29v9 Ако попълните бланката в статията, когато започнат да издават Национален осигурителен номер, ние ще ви съдействаме по начина, по който сме го правили и преди.

Ние сме запознати с правилата и с всичко, което се изисква и когато започнат да функционират службите, които издават осигурителни номера, ние ще можем възможно най-бързо и лесно да ви съдействаме за да може да получите нужния номер.

За връзка с HELP4BG на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл  info@help4bg.co.ukи на FB Messenger 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X