Search
Close this search box.

Услуги на вашата местна поликлиника

Вашият личен лекар се справя с целият спектър от здравословни проблеми. Той също така ви дава здравна информация, съвети и помощ при желание за спиране на тютюнопушенето, информация за здравословни и балансирани диети, прави ваксинации и извършва прости хирургически операции.

Личните лекари обикновено работят в кабинети като част от екип, който включва медицински сестри, здравни асистенти, мениджъри на кабинетите, рецепционисти и друг персонал. Кабинетите също така работят в тясно сътрудничество с други здравни специалисти, като например здравни посетители, акушерки, специалисти по психично здраве и специалисти от социални грижи.

Ако вашият личен лекар не може да се справи с проблема, обикновено практиката е да бъдете изпратени в болница, за да ви се направят тестове, да бъдете подложени на лечение или да се видите с консултант – специалист.

По правило личните лекари трябва да направят информацията леснодостъпна за техните пациенти. Повечето поликлиники имат лефлети с обяснения. Освен това поликлиниките предоставят информацията за техните услуги и членовете на персонала в NHS Choices.

След като сте записани в даден кабинет, можете да откриете и какви онлайн услуги предлага той, като запазване на час или поръчване на повтаряща се рецепта.

Избор на личен лекар

Имате право да изберете личен лекар, който покрива най-добре вашите нужди. Тук можете да видите различните поликлиники, които са във вашия район, според техните услуги, достъп до тях и видове лечение. Питайте и ваши познати или близки за техни впечатления и препоръки.

Поликлиниките трябва да ви впишат в регистрите си, освен ако нямат основателни причини да не го правят. Нямат значение вашата раса, социален статус, възраст, религия, сексуална ориентация, недъгавост или друго здравно състояние. Ако не ви приемат, трябва да ви дадат писмено обяснения за това. Поликлиниките имат право да не ви впишат ако:

  • няма капацитет свободни места
  • ако дадената поликлиника не приема пациенти, които не са в нейния район на обслужване
  • в конкретните обстоятелства, може да не е подходящо за вас да се регистрирате в поликлиника, която е много далеч от мястото, където живеете.

От месец януари 2015, всички поликлиники в Англия имат право да регистрират пациенти, които не живеят в техния район, но дадената поликлиника решава в момента на регистрация, дали е клинично допустимо да регистрират даденият пациент в неговото състояние.

Мога ли да сменя личният си лекар?

Имате право да смените личният си лекар и поликлиниката ако решите. Много хора сменят личните си лекари, защото се преместват, имат някакъв проблем в отношенията с техният личен лекар или са премахнати от списъка с регистрирани (например имат нерешим проблем с личният лекар и той е премахнал пациента или района, който обслужва клиниката се е стеснил).

Независимо от мотивите ви, вие можете да смените личният си лекар без да обяснявате защо.

Регистриране при личен лекар

За да се регистрирате в избраната от вас поликлиника, трябва да попълните форма за регистрация, дадена ви от поликлиниката. Когато предадете формата за регистрация, здравните служби ще прехвърлят информацията за вас в новата поликлиника и ще ви изпратят писмо за потвърждение.

В някои случаи новоизбраната поликлиника може да ви поиска доказателства за идентифициране, особено когато регистрирате дете. Вашата лична карта може да се използва като доказателство. Регистрация и час при личен лекар не могат да ви бъдат отказани, с основание, че нямате необходимите документи за доказателство за адрес или лична карта в момента. Това не е основателна причина да ви се откаже регистрация.

NHS услуги

Обадете се на 111 – За да се свържете със здравната служба, ако се нуждаете от помощ или съвет, но в случая не става въпрос за спасяване на живот. Също така можете да се обадите на 111, ако не сте сигурни от кой сектор на здравните служби се нуждаете.

Обадете се на 999 – ако някой е сериозно наранен или болен и живота му е в опасност.

Посетете поликлиника, кабинет, който се занимава с леки наранявания или център за спешни грижи – ако имате леко нараняване или здравно неразположение (порязване, навяхване или обрив) и не можете да изчакате докато ви приеме вашият личен лекар.

Посъветвайте се с Вашия местен фармацевт – той може да ви даде съвети за много общи незначителни заболявания, като диария, незначителни инфекции, главоболие, съвети за пътуване или възпалено гърло.

Срещнете се с Вашия лекар, ако се не чувствате добре и това не е спешно.

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл [email protected] както и на FB Messenger

Последни публикации