BG Посолство в UK

Услуги за:

Български лични документи и временни документи за пътуване
Информация за нужните документи за пътуване до Великобритания
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Информация за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Обща информация за нотариални заверки на документи
Раждане на дете и оформяне на документи
Когато предстои да ви се роди дете или вече се е родило във Великобритания
Брак в чужбина и оформяне на документи
Информация за български граждани при сключване на брак във Великобритания
Развод в чужбина и семейни дела
Ако ви се налага да предприемете стъпки при развод в чужбина
Смърт в чужбина, оформяне на документи и репатриране
Информация при смърт в чужбина
Изготвяне и заверка на пълномощно - варианти
Изготвяне и заверка на пълномощно - варианти
Съдействие за издаване на временен паспорт на дете или възрастен /пасаван/
Ние от  HELP4BG,  можем да ви съдействаме за оформянето на молбата за временен...
Превод на легализиран документ- варианти
Когато правим легализация и трябва превод към нея, имаме следните варианти: Даваме...

Популярни услуги, които HELP4BG ви предлага:

Съдействие за получаване на български документи за самоличност
Поставяне на Апостил на документи от Великобритания за признаване в България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка

Контакти за връзка с посолството:

Работно време

Приемното време на консулската служба е между 9:00 и 13:30 от понеделник до петък, без официалните празници.

Официални празници

Информация за документи