Информация за различните видове помощи във Великобритания

Живея на семейни начала с приятелката си. Преди около година тя е подала запитване за социално жилище. / Ние живеем под наем в една стая в споделена къща / Наскоро разбрахме, че очакваме дете. Знаем, че трябва за се уведомят властите, които отговарят за кандидатурите за Социални жилища. Проблемът е това, че в акаунта изобщо никъде няма опция за промяна на обстоятелствата, и реално няма как да отбележим това, че приятелката ми е бременна. Питането ми към Вас е как се процедира в такъв случай?