Беше ни зададен следния въпрос: Пенсионер съм в и във Великобритания и в България. Здравни осигуровки съм плащала само във Великобритания. В настоящия момент имам намерение да живея половин година в едната и половин година в другата страна. Как мога да ползвам здравни услуги и в двете страни.