Живея във Великобритания от 2000-та г., като през последните 11 години работя на трудов договор (permanent job), а преди това съм била самонаета (self employed). И в двата случая съм си плащала всички осигуровки (Nationa insurance) без прекъсване. Нямам намерение да се прибирам за постоянно в Бългаия. При продажбата на имот, ми се наложи да представя документ от НАП, за това че нямам задължения. Според НАП обаче аз дължа здравни осигуровки. За да бъдат признати осигуровките от Великобритания, изискват документ U1 (CA3916) – GOV.UK , който се предоставя само при окончателното напускане на страната.Въпросът ми е: „Какъв друг документ биха признали от НАП в България, с който да занулят задължението?“
Беше ни зададен следния въпрос: Пенсионер съм в и във Великобритания и в България. Здравни осигуровки съм плащала само във Великобритания. В настоящия момент имам намерение да живея половин година в едната и половин година в другата страна. Как мога да ползвам здравни услуги и в двете страни.