november, 2019

21novAll DayВъведение Богородично (Ден на православната християнска младеж и семейство)

Event Details

На 21 ноември Българ­ската православна църква отбелязва един от големите Богородич­ни празници – Въведение на Божията Майка в хра­ма, честван и като Ден на християнската мла­деж и семейство. В ос­новата на празника е едно важно събитие от живота на Света Богоро­дица. Когато Мария навършила три години, благочестивите й родители Йоаким и Ана изпълнили обещанието си, дадено пред Бога и оставили дъщеря си в храма – да служи на Гос­пода и да се подготвя за великото си предназна­чение на Божия майка.

Time

All Day (Thursday)

X