Писмо за отмяна на застрахователна полица – Letter to cancel an insurance policy  • Version
  • 26 Download
  • 25.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 14/12/2017 Create Date
  • 29/12/2017 Last Updated
  • Download

Писмо за отмяна на застрахователна полица

В случай, че искате да отмените настоящата си застрахователна полица, трябва да изпратите на Вашата застрахователна компания писмо за отмяна, с което да уведомите застрахователя за Вашето искане за анулиране на полицата и да поискате възстановяване на останалата част от премията. За Ваше улеснение, ние Ви предоставяме примерно писмо за анулиране по-долу.

Първата стъпка, преди да напишете писмото за анулиране, е да разгледате полицата си, за да видите дали има някакви условия относно анулирането и уведомяването на Вашия застраховател. Възможно е да има указания как да отмените полицата си – в какъв срок трябва да предоставите предизвестие и до кого трябва да бъде адресирано писмото. Ако няма конкретни указания относно анулирането от Ваша страна, всичко, от което се нуждаете, е информацията за контакт на застрахователя Ви.

След като прегледате полицата си за конкретни указания относно отмяната (ако има такива), и информацията за връзка с Вашата застрахователна компания, можете да напишете писмото.

Можете да използвате нашето примерно писмо като отправна точка, като не збравяте да спазвате всички конкретни изисквания, описани във Вашата застрахователна полица.

Препоръчваме, когато писмото - шаблон се попълва на ръка, думите да бъдат изписани с черен химикал и главни букви.

Как да използвате примерното писмо?

Можете да свалите документа на Вашия компютър от бутона DOWNLOAD по-долу и да:

  • попълните документа на компютър, или
  • го разпечатате и попълните на ръка - ако изберете този вариант, то преди да принтирате документа е необходимо да премахнете думите в червено и на тяхно място да оставите празен интервал, където впоследствие да попълните нужната информация.

FileAction
Letter to cancel an insurance policyDownload 

Post Comment