Home / Course / Онлайн подготовка на български за квалификация – Level 1 Health and Safety 180 паунда – зелена СSCS карта за общи работници

Онлайн подготовка на български за квалификация – Level 1 Health and Safety 180 паунда – зелена СSCS карта за общи работници

Current Status
Not Enrolled
Price
180
Get Started

Contents              /         Съдържание

А1  The importance of health and safety / Значението на здравето и безопасността на труда
A2 The reasons for good health and safety / Причините за добро здраве и безопасност
A3 Key terms used in health and safety / Ключови термини, използвани в здравето и безопасността на труда
A4 Legal responsibilities for health and safety / Правни задължения за здраве и безопасност
A5 Fatalities, injuries and ill-health in construction / Смъртни случаи, наранявания и лошото здраве в строителството
A6 Risk assessments and method statements / Оценка на риска и методология

B1 Slips and trips / Подхлъзвания и препъвания
B2 Working at height / Работа на височина
B3 Moving vehicles and mobile plant / Преместване на превозни средства и мобилни платформи
B4 Work equipment / Работно оборудване
B5 Fire / Пожар
B6 Electricity / Електричество

С1 Manual handling / Ръчно оборудване
C2 Noise / Шум
C3 Vibration / Вибрация
C4 Hazardous substances / Опасни вещества
C5 Alcohol and drugs / Алкохол и наркотици

D1 Health and safety signs /  D1 Знаци за здраве и безопасност
D2 Personal protective equipment / D2 Лични предпазни средства
D3 Welfare facilities and personal hygiene / D3 Средства за благосъстояние и лична хигиена
D4 Emergencies and first aid / D4 Спешна помощ и първа помощ
D5 Reporting accidents and ill-health / D5 Докладване за злополуки и влошено здравословно състояние

 

X