Category Archives: Услуги, свързани със счетоводно обслужване на ООД и АД -Ltd, SA

Home / Счетоводни услуги и счетоводна информация / Archive by category "Услуги, свързани със счетоводно обслужване на ООД и АД -Ltd, SA"

Информация, свързана с услугите, които нашата компания, извършва за ООД и АД

Post Image

Ние помагаме на сънародници да открият своя компания или да се регистрират като самонаети, да водят счетоводство и подават данъчни декларации. Но също така, HELP4BG може да ви съдейства да уредите документите и сметките си с Агенцията по приходи и митници (HMRC) в случаи, когато: напускате окончателно Великобритания и затваряте бизнеса си спирате работа като […]

Continue Reading...
Post Image

Като собственик на ООД и АД с дейност във Великобритания, от вас се изисква да водите ведомости за заплати, като изчислявате, приспадате и плащате данъка върху общия доход и националните социални осигуровки, дължими към Агенция по приходи и митници (HMRC), обикновено на месечна база. Какво включва услугата? 1.Начисляване и деклариране на данъка върху общия доход […]

Continue Reading...
Post Image

 Ако сте собственик на ООД или АД и ако годишният оборот на вашата компания надвиши прага за ДДС е необходимо да се регистрирате в Агенцията по приходи и митници (HMRC). След като сте регистрирани, от вас се изисква да начислявате ДДС върху продажбите си според подходящата тарифа, която е известна като “изходящ” ДДС. А ДДС, […]

Continue Reading...
Post Image

Нашата компания HELP4BG  и нейните специалисти в областта на счетоводството, могат да поемат вашето счетоводство, като текущо отчитат приходите и разходите на Дружеството с ограничена отговорност или Акционерното ви дружество. Прочетете още: Други счетоводни и финансови услуги и информация. Какво включва услугата? Годишно приключване Всяко дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство е длъжно да […]

Continue Reading...

След като имате NI Number вие можете да работите в Лондон като самонаети (self employed), като наети (employed) или с ваше дружество с ограничена отговорност (Limited Company). Aко искате да сте законно регистриран като self employed трябва задължително да се регистрирате за данъчен номер (UTR). Длъжен сте да се регистрирате като self employed до 90 […]

Continue Reading...
Post Image

В най-честия случай трябва да се регистрирате като работодател в Агенцията по приходи и митници (HMRC), когато започнете да наемате персонал или използвате подизпълнители за извършване на строителни дейности. PAYE е система на Агенцията (HMRC) за събиране на данък върху доходите и за осигуряване от трудова заетост. Като работодател обикновено трябва да управлявате PAYE  като […]

Continue Reading...
Post Image

Великобритания е с изключително “дружелюбна” юрисдикция – всеки процес в Регистъра на компаниите е много бърз, а правилата обикновено са прости и ясни. Какво можем да направим? HELP4BG предлага регистрация на следните видове дружества в Англия: Private Company Limited (ООД) – този тип фирма може да има един собственик, един управител и един секретар. Трябва […]

Continue Reading...
Post Image

С тази статия ще помогнем на нашите сънародници да изберат счетоводител, на когото да се доверят. Ще представим някои основни пунктове, които да помогнат да се разбере, дали един счетоводител е истински счетоводител или не. Някои от тях сме оформили като въпросник с точки, а други нямат точки, но представляват някакъв основен момент, който да […]

Continue Reading...
Post Image

  Има редица страници и групи във Facebook, насочени към българите в Обединеното кралство. Публикуваме един списък с нашите, който да Ви помогне да ни откриете по-лесно: Групи: Безплатна помощ за българи в Англия- документи и други – В тази група хората могат да търсят безплатна помощ, както и да предлагат безплатна такава. Реклами за […]

Continue Reading...
Post Image

Всеки един работещ във Великобритания трябва да има национален осигурителен номер (NIN). Той е уникален за всеки отделен гражданин над 16 години. Благодарение на този номер, той или тя може да изпълнява задълженията си спрямо държавата, да се развива като нормативна личност и да бъде разпознат от административните системи като Department for Work and Pensions […]

Continue Reading...
X