Home / Имиграционни услуги и информация / Възможност за британско гражданство на дете без държавна такса

Възможност за британско гражданство на дете без държавна такса

Семейства, които не могат да си позволят британско гражданство за децата си, вече може да го получат безплатно. Но се изискват много доказателства и отмяната на таксата се дава трудно.

Има опция без държавна такса
Опция без държавна такса за британско гражданство на дете

След 16-ти юни ще се прилага нова политика за отмяна на държавната такса такса за лица под 18 г., кандидати за гражданство. Те ще могат да кандидатстват да не се плати таксата от £1012, когато подават апликация да бъдат регистрирани като британци.

Това се отнася за случаи, при които таксата би засегнала основните битови нужди на детето, но при наличие на достатъчно доказателства.

Основен критерий за прилагане на политиката по отмяна на таксата е дали семейството може да си позволи да плати. Дефиницията за това е следната:

The applicant and parent(s) are considered unable to pay the fee when they do not have sufficient funds at their disposal to pay the required fee after meeting their essential living needs, and continuing to meet any other child’s essential needs, such as housing and food. This is the primary assessment for whether a fee waiver should be granted.

“Кандидатът и родителят/родителите са признати, че не са способни да платят таксата, защото нямат достатъчно останали средства на разположение след като са задоволили основните си битови потребности да продължат да удовлетворяват нуждите на детето си за дом и храна.”

А ОСНОВНИ БИТОВИ НУЖДИ по дефиниция са:

  • Жилище
  • Комунални услуги (ток, вода)
  • Храна
  • Облекло
  • Тоалетни и хигиенни принадлежности – лични и за дома
  • Лекарства без рецепта
  • Средства за пътуване и транспорт, необходими за контакт със семейството и за базови социални, културни и религиозни дейности.

Служителите, които ще решават конкретните случаи, са инструктирани да имат предвид семейните спестявания и въобще дали семейството прави усилия и има възможност да събере пари за таксата. Това налага да се потърсят подробни доказателства относно финансовото състояние на семейството и на всеки, от когото зависи кандидатът (детето).

Осигуряването на достатъчно доказателства е изцяло отговорност на кандидата и родителя/родителите, така че да покажат с данни как финансовите им обстоятелства не им дават възможност да платят таксата за гражданство на детето. Служителят по казуса има право да реши дали предоставените данни са достатъчни и адекватни.

Отмяната на таксата ще се прилага само ако кандидатът и родителите убедително са демонстрирали, че не могат да си позволят плащане на държавната такса.

Данните трябва да включват източниците на доходи, всички банкови сметки, както и всякакъв вид спестявания, инвестиции, акции, ипотеки.

Ще се изискват доказателства за домакинството като сметки за комунални услуги, наеми, изхранване, състояние на дома

Почти не се позволява на служителите да проявяват гъвкавост относно доказателствата. Те ще трябва също да решават за конкретния случай дали и как плащането на таксата би се отразило върху живота на детето.

Например, плащането на таксата би могло да лиши детето от посещение на спортни тренировки извън училище. 

В такъв случай служителят ще трябва да разгледа дали това би навредило на детето и може да реши, че не е от съществено значение и таксата трябва да бъде платена. 

Но ако служителят прецени, че спирането на спортните занимания ще се отрази негативно на състоянието на детето, той ще може да отмени плащането на таксата.

Таксата ще може да се отменя само ако има категорични доказателства, че плащането й ще попречи да се задоволят потребностите на детето. Отнася се за деца в UK или извън кралството.

Единствено изключение да доказват, че не могат да си позволят таксата, се прилага само в случаи за деца на държавна или общинска издръжка. Тяхната такса се отменя просто като маркират това във формата при кандидатстване за гражданство.


Ако желаете да обсъдите вашия конкретен казус и получите пояснения, може да поръчате консултация с имиграционния съветник тук: https://calendly.com/help-bg-consult/60min

Ние можем да ви съдействаме да кандидатствате за британско гражданство на детето ви – вижте услугата ни тук: http://ow.ly/9ses50xQRSq

X