Home / Други услуги за бизнеса-Business services / Лицензионно споразумение

Лицензионно споразумение

Лицензионното споразумение е правен документ, който позволява на едно лице или компания (лицензодател) да упълномощи друго лице или компания (лицензополучател) да продава или разпространява стоки въз основа на правата на собственост върху търговската марка. Лицензионните споразумения най-често се използват за интелектуална собственост, като патенти и търговски марки, както и авторски права върху писмени материали и визуално изкуство.

Какви клаузи да включите в лицензионното споразумение?

 Лицензионното споразумение трябва да включва подробности за това как се предоставя лицензът (обикновено се предоставя за конкретен продукт и понякога конкретна времева рамка), ако се предоставят безплатни продукти или услуги; кой притежава лиценза, ако бъде прекратен; плащания и санкции, ако договорът е нарушен.

В допълнение към подробното описание на всички участващи страни, лицензионните споразумения трябва също да уточняват в детайли как лицензираните страни могат да използват дадена собственост, както и следните параметри:

 • географските региони, в които собствеността може да се използва;
 • периодът от време определен за използване на собствеността;
 • ексклузивността или неексклузивността на дадено споразумение;
 • условия за мащабиране, така че да се начисляват нови такси за авторски права, ако собствеността се използва повторно определен брой пъти. 

Прекратяване на лицензионно споразумение    

 Обикновено в договора е упоменато кога ще бъде прекратено, но ако не е, споразумението трябва да бъде прекратено от лицензополучателя с неподновяване или позволяване на лиценза да изтече и ако лицензополучателят иска да поднови лиценза, той трябва да договори цена за подновяване .

Накратко за лицензионните споразумения

 • Лицензионното споразумение позволява на една страна (лицензополучателя) да използва и/или да печели приходи от имуществото на собственика (лицензодателя).
 • Лицензионните споразумения генерират приходи, наречени лицензионни възнаграждения, спечелени от компанията за това, че разрешава нейните защитени с авторски права или патентовани материали да бъдат използвани от друга компания.
 • Някои примери за неща, които могат да бъдат лицензирани, включват песни, лога на спортни отбори, интелектуална собственост, софтуер и технологии.
 • Лицензионните споразумения позволяват на страните да контролират собствеността и да навлизат на нови пазари, без да се налага да влагат необходимите за това средства.
 • Недостатък на този тип сделки е, че може да установите връзка с грешната компания и да загубите репутацията на вашата.

Предимства и недостатъци на лицензионните споразумения

Както бе споменато по-горе, лицензионните споразумения са законови договори, които са написани между лицензодател и лицензополучател. Осигуряването на такъв дава определени предимства и за двете страни. По-долу очертахме някои от основните предимства на тези споразумения.

 • Лицензионните споразумения ясно определят насоките, правилата и разпоредбите, които обхващат използването на бранда, патента или търговската марка на лицензодателя. Както лицензодателят, така и лицензополучателят са напълно наясно какво се очаква и изисква от тях. Например кога се дължи плащането и ш какъв размер е то, всякакви допълнителни възнаграждения, които могат да бъдат дължими в резултат на връзката, вида на споразумението, продължителността на времето в което лицензополучателят може да използва собствеността, проблемите с авторските права и датата на изтичане на договора.
 • Създаването на споразумение спестява много време, пари и проблеми. Например, ако някой реши да използва търговска марка без лицензионно споразумение, той може да бъде съден от собственика на марката, което може да доведе до съдебни искове, такси и загубено време.
 • Договорите дават на лицензодателите възможност да запазят голяма степен на контрол върху собствеността си и им дават достъп до други пазари. Например, лицензодателят може да определя как се продава неговата собственост. И това му позволява да навлиза в нови пазари – чрез лицензополучателя – без всъщност да се налага да отваря обекти там.

Ние от HELP4BG работим в сътрудничество с опитни адвокати, които могат да помогнат както при преглед и изменение на съществуващо споразумение, така и при изготвяне на ново. Ако имате нужда от съдействие, свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X