Home / Правни услуги / Гражданските партньорства – все по-популярен метод за укрепване на връзката

Гражданските партньорства – все по-популярен метод за укрепване на връзката

Гражданските партньорства са все по-популярен метод за укрепване на връзката и демонстриране на вашата отдаденост към партньора. Въпреки това, не всеки е наясно със самия процес. Ето защо сме описали различните стъпки и изисквания, свързани с гражданското партньорство, и можете да се свържете с нас за всякаква помощ, необходима по време на процеса.

Гражданското партньорство е правоотношение, което може да бъде регистрирано от двама души, които не са свързани помежду си.

Гражданските партньорства са достъпни както за двойки от един и същи пол, така и за двойки от противоположния пол.

Чрез регистриране на гражданско партньорство връзката ви ще бъде правно призната. Това ще ви даде допълнителни законови права, както и отговорности.

За да регистрирате гражданско партньорство, вие и вашият партньор трябва да подпишете документ за гражданско партньорство пред двама свидетели и регистратор.

В някои ситуации двойка, която не е регистрирала гражданско партньорство, ще има същите законови права и отговорности като двойка, която е регистрирала гражданско партньорство. Такъв ще бъде случаят например при определяне на правото ви на социални помощи и данъчни кредити.

Изисквания за регистрация на гражданско партньорство:

 • и двамата партньори да са на възраст 16 или повече години, ако са под 18 години обикновено е необходимо съгласието на родителите;
 • да живеят в един и същ район поне от седмица;
 • да нямат близка кръвна връзка;
 • в момента да не са женени/омъжени или в друго гражданско партньорство.

Лица на 16 или 17 години и съгласие на родителите

Ако сте на 16 или 17 години, ще ви е необходимо съгласието на всеки родител с родителска отговорност и всеки законен настойник, за да регистрирате гражданско партньорство.

Може да не успеете да получите съгласието на родителите си, например, ако не знаете къде се намират или ако родителите ви откажат да дадат съгласието си да регистрирате гражданско партньорство. Ако случаят е такъв, можете да подадете молба до съд за разрешение да регистрирате гражданското си партньорство. За да направите това, ще ви е нужен правен съвет. Адвокатите с които си сътрудничим биха могли да ви съдействат. При нужда, свържете се с нас – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Регистриране като граждански партньори

 • Трябва да уведомите местния регистър – дори ако планирате да регистрирате партньорството си другаде. Оттук идва и изискването за 7 дни – трябва да сте живели в района поне 7 дни.
 • Ще трябва да предоставите различни доказателства, като например доказателство, че не сте женени/разведени, вашия акт за раждане, паспорт и т.н. на имиграционния контрол.
 • Трябва да обявите намерението си публично и да изчакате 28 дни, за да се даде възможност за отправяне на възражения. Ако няма такива, можете да регистрирате партньорството в следващите 12 месеца.

Специални правила за хора, които са възпрепятствани да напуснат дома си

Има специални правила за регистриране на гражданско партньорство за хора, които са възпрепятствани да напуснат жилището си. Те позволяват на двойката да се регистрира на мястото, където единият от тях живее.

Счита се, че сте възпрепятствани да напуснете дома си, ако лекарят заяви, че според него не трябва да бъдете премествани поради увреждане или заболяване поне през следващите три месеца.

Процедурата за регистриране на гражданско партньорство за такова лице е абсолютно същата като обичайната процедура, със следните изключения:

 • необходимо е да се предостави изявление от лекар, което трябва да бъде направено 14 дни (но не повече) преди да дадете предизвестие и трябва да бъде във формуляр, предоставен от службата по вписванията;
 • ще имате само три месеца, вместо обичайните дванадесет, за да регистрирате гражданското си партньорство след изтичане на 28-дневния срок за предизвестие.

Специални правила за хора, които са тежко болни

Има специални правила за регистриране на гражданско партньорство за хора, които са тежко болни и не се очаква да се възстановят. Тези правила са облекчени, за да се ускори процесът. Това означава, че няма да се налага да чакате 28 дни между подаването на предизвестие и регистрацията на гражданското си партньорство. Освен това само един от вас ще трябва да уведоми службата по вписванията за намерението си да регистрирате гражданско партньорство. Ще трябва да предоставите доказателства, че единият от вас е сериозно болен и не се очаква да се възстанови и, че е твърде болен, за да бъде преместен.

Хора, подлежащи на имиграционен контрол

Има специални правила за регистриране на гражданско партньорство, ако вие или вашият партньор подлежите на имиграционен контрол.

Ще бъдете обект на имиграционен контрол, освен ако не сте:

 • британски гражданин или лице, което има право да живее в Обединеното кралство, или
 • гражданин на ЕИП, или
 • някой, чиито престой в Обединеното кралство не е обвързан с никакви условия, например, ако сте дипломат или член на гостуващи въоръжени сили.

Ако подлежите на имиграционен контрол, вие и вашият партньор трябва да подадете предизвестие за регистриране на гражданското ви партньорство в специална служба по вписванията. Преди това е необходимо да сте получили разрешение за влизане в страната специално с цел регистриране на гражданско партньорство в Обединеното кралство.

Ако регистраторът смята, че дадено лице сключва гражданско партньорство за целите на имиграцията, той следва да докладва това на британската гранична агенция UK Visas and Immigration (UKVI).

Ако сте обект на имиграционен контрол и искате да регистрирате гражданско партньорство, може да се наложи да получите съвет от опитен съветник, каквито са адвокатите с които работим. 

Прекратяване на регистрирано гражданско партньорство

След регистрирането на гражданско партньорство, то може да бъде прекратено само ако единият от двамата партньори почине или чрез съда за законно прекратяване на партньорството. 

Не можете да кандидатствате за законно прекратяване на гражданско партньорство докато не изтече поне една година от регистрирането му.

Правни аспекти

 • Гражданските партньорства оказват влияние върху законните ви права като двойка;
 • Обикновено те са много подобни на тези в брака.

Ако има някакви правни проблеми в рамките на гражданското партньорство, ние от HELP4BG можем да ви помогнем. Адвокатите с които си сътрудничим имат дългогодишен опит в законодателството, свързано както с брачното, така и с гражданското партньорство – свържете се с нас за помощ! Това включва попечителство над деца, имущество и финансова собственост и други фактори.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X