Home / Правни услуги / Попечителство при развод

Попечителство при развод

При развод, в много случаи, най-важният спор между мъжа и жената е при кого да останат децата след прекратяването на брака.  Когато родителите не могат да постигната съгласие относно този въпрос, той се разрешава от съда като бъдат взети предвид определени обстоятелства.

 • Попечителството при развод е може би най-важното решение, което трябва да се вземе както от вас, така и от съда за това, което е в “интерес на детето“.
 • Адвокатите с които си сътрудничим могат да ви помогнат, независимо дали сте майка или баща, да получите права да виждате и прекарвате възможно най-много време с детето/децата си.
 • Законът за попечителство в Обединеното кралство е по-блакосклонен към майките по отношение на попечителството, но се вземат предвид различни фактори, включително:
 • желанието на детето с кого иска да бъде;
 • вероятните бъдещи житейски ситуации на всеки родител;
 • действия в миналото по отношение на грижата за детето – колко ангажиран е бил всеки родител и т.н;
 • поведението, действията и характера на всеки родител.

Видове попечителство/грижа

Стандартен контакт

 • това е най-често срещаният тип заповед за попечителство в Обединеното кралство;
 • единият родител – родител А – прекарва по-голямата част от времето с детето, а другият родител – родител Б – (обикновено бащата) получава права за посещение – да вижда детето си през уикендите или други конкретни дни;
 • родител А взема окончателните, обвързващи решения за детето и е отговорен за ежедневието му;
 • родител Б има законното право да участва във „важните решения“ за детето. Ако това право бъде отказано, нашият експертен екип ще се погрижи да не бъдете несправедливо ограничени да виждате детето си и да оказвате влияние върху живота му.

Съвместно попечителство

 • не е обичайно съдебните заседания да тръгнат в тази посока, но ако разводът тече по приятелски начин, това често може да бъде договорено със съпруга/та;
 • детето прекарва еднакво време с всеки родител и двамата родители са отговорни. Родител Б в този случай е равен на родител А и двамата имат права и отговорност за детето;
 • свържете се с HELP4BG и ние ще ви съдействаме, за да получите помощ при създаването на силен и справедлив договор, за да виждате детето си.

В много случаи преговорите и медиацията, които може да предложи един добър адвокат по семейно право на разделяща се двойка могат да спомогнат за преминаване от стандартен вариант за упражняване на родителски права с режим на лични отношения към споделено родителство.

Има и случаи (например при насилие в семейството, злоупотреба с алкохол и наркотици и т.н.) при които родителските права трябва да бъдат дадени еднозначни само на единия родител, за да се ограничи до минимум негативното влияние от другия върху детето.

Тези случаи обаче са значително по-малко от тези, в които може родителските права да се упражняват и от двамата родители.

Всяко дете следва да има максимално тясна човешка връзка и с бащата, и с майката независимо от отношенията между самите тях.

Поради тази причина, когато има възможност за договаряне на максимално изравнени условия по отношение на родителските права, адвокатите с които работим могат да ви предложат да разгледате и възможността за споделено родителство.

Те ще ви помогнат да вземете максимално правилно решение съобразно индивидуалните особености на вашия казус, за да получите максимално устройващи ви условия.

Ако искате да уредите отношенията си след раздялата по начин, който да удовлетворява и вас и вашите деца се свържете с HELP4BG. Ние ще ви насочим към опитен адвокат за насрочване на дата и час за консултация за намиране на точното решение за вашия семейноправен проблем.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X