Home / Правни услуги / Споразумение за уреждане на въпроси между служител и работодател – Settlement agreement

Споразумение за уреждане на въпроси между служител и работодател – Settlement agreement

Какво е Settlement agreement?

Settlement agreement е споразумение между работодател и служител, който прекратява трудовите си правоотношения. Това споразумение може да определи вида на обезщетението, условията на клаузите за неконкуренция и други условия. Споразуменията за уреждане често се договарят в случай на спорове между служители и работодатели.

Сключване на споразумение за уреждане с вашия работодател

Ако имате жалба срещу работодателя си, бихте могли да я отнесете до трудов съд (трибунал). Работодателят от своя страна може да се опита да уреди този спор, за да ви попречи да предявите иск или да придвижите по-нататък вече съществуващ иск.

Ако вашият работодател иска да се откажете от правото си да отидете на трибунал, има само два начина, по които може да направи това законно:

 • с договаряне на COT3 споразумение чрез Acas;
 • като ви накара да се съгласите на „споразумение за уреждане“.

Споразумението за уреждане може да включва обещание от страна на работодателя, че ще ви плати сума пари или, че ще спре да се отнася с вас незаконосъобразно, или и двете.

Този тип споразумение е правен договор между вас и вашия работодател – и двамата трябва да го спазвате. Вашият работодател вероятно ще иска да запазите споразумението поверително.

В повечето случаи работодателят плаща, за да може служителят да получи независим правен съвет. Ако служителят подпише споразумение за уреждане, без първо да получи независим правен съвет, той все още може да се обърне към трудов съд.

Ако не искате да преговаряте с работодателя си, вместо това можете да отнесете въпроса до трудов съд. 

Защо е добре да потърсите съвет преди преговори?

Препоръчително е да потърсите компетентен съвет преди да сключите споразумението, освен ако сте сигурни за сумата, която трябва да получите. Например, ако сте наясно в какъв размер е обезщетението за отпуск, което е трябвало да ви бъде изплатено. Можете да получите съвет от най-близкия Citizens Advice или местен адвокат. Проверете дали можете да получите помощ за съдебни разходи, ако не сте сигурни.

Договаряне на споразумението

Процесът на преговори за споразумение за уреждане може да започне, след като служителят подаде писмено известие за напускане. Работодателят може да предостави на служителя договор, който очертава условията на предложеното споразумение за уреждане. Условията на договора могат да включват вида на плащанията/обезщетенията, които служителят ще получи, видовете клаузи за неконкуренция, които ще бъдат включени в договора, конфиденциалност и други условия.

Кажете на работодателя си, ако имате нужда от някого, за да ви помогне. Например, ако ви е трудно да участвате в разговора – поради увреждане или ако английският ви не е добър.

Обмислете предложението на вашия работодател

Преди да приемете предложението на вашия работодател, трябва да помислите за неща като:

 • колко важен е вашият случай;
 • дали предложението се доближава до това, което бихте могли да получите;
 • дали искате да си върнете/запазите работата чрез споразумение, в което се казва, че вашият работодател ще направи промени на работното ви място;
 • какво друго бихте могли да направите, ако не приемете предложението;
 • дали стресът от предявяването на иск в трудов трибунал си заслужава това, което бихте могли да получите, ако спечелите.

Свържете се със Citizens Advice или с местен адвокат, ако имате нужда от помощ, за да решите дали да приемете предложението на вашия работодател. Адвокатите с които HELP4BG работи, могат да ви помогнат с правилните съвети и насоки. При необходимост, свържете се с нас на тел. 077 8606 7076 или 0208 144 8408.

Ако постигнете споразумение

Уверете се, че споразумението за уреждане:

 • е в писмена форма;
 • обхваща конкретния спор, който имате;
 • е направено от адвокат, който е независим от вашия работодател;
 • съдържа името на този адвокат;
 • определя какво се съгласявате да правите вие ​​и вашият работодател;
 • отговаря на правилата за споразуменията за уреждане.

Ако не отговаря на всички тези условия, споразумението не е валидно и не е нужно да се придържате към него (дори и вашият работодател да го прави). Това означава, че все още можете да подадете иск в трудов съд. 

Ако смятате, че споразумението не е законосъобразно, можете да се обърнете към квалифициран адвокат, синдикален представител или съветник, които са упълномощени да съветват по споразумения за уреждане.

Ако вашият работодател наруши споразумението

Можете да подадете иск в окръжния съд за нарушение на договора. 

Ако сте постигнали споразумение по време на изслушване в трибунала и трибуналът отложи иска ви за определен период от време, можете да поискате от съда да възобнови иска ви, ако работодателят ви не изпълни своята част от споразумението в рамките на този срок.

Защо е необходимо споразумение за уреждане?

 Тези споразумения целят да защитят както служителя, така и работодателя. Служителят може да е в състояние да договори споразумение за уреждане, което предвижда по-благоприятни условия от договора по подразбиране, който работодателят може да предостави. Работодателят може също да иска да договори споразумение за уреждане, за да защити своите интереси.

Споразуменията за уреждане помагат да се избегнат скъпи съдебни спорове и разходи след прекратяване на трудовото правоотношение.

Кой плаща за споразумението за уреждане?

 Право на служителя е да потърси независим правен съвет преди да подпише споразумение за уреждане. Работодателят обикновено покрива или допринася за покриването на съдебните такси.

Ако получите споразумение за уреждане от вашия работодател, може да се окаже трудна задача да решите какво да правите по-нататък. Независимо дали решите да се съгласите или да договорите условията, посочени във вашето трудово споразумение, адвокатите с които работим могат да ви предложат независимите правни съвети, от които се нуждаете, за да можете да продължите. 

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

 

X