Home / Правни услуги / Искове за обезщетение при трудова злополука

Искове за обезщетение при трудова злополука

Съществува широк спектър от искове срещу работодателя, свързани с трудова злополука. Това могат да бъдат злополуки на строителната площадка; повтарящи се наранявания, излагане на азбест и редица наранявания, свързани с работа в офис, както и злополуки със сезонни работници.

Работодателят е длъжен да прецени рисковете от вреда за работниците си и да предприеме всички разумни стъпки за свеждане до минимум на тези рискове. Ако рискът не е преценен или предприетите стъпки за ограничаването му са неадекватни, работодателят обикновено носи отговорност за последствията от евентуален инцидент.

Имам ли право да подам иск за трудова злополука?

В случай че сте претърпели трудова злополука или сте били наранени на работното място и вината за това не е ваша, или сте се разболели в резултат на работата си, можете да подадете иск за обезщетение.

Можете да го направите, независимо дали сте работили като служител на пълен работен ден или на непълно работно време, временен работник, самоосигуряващ се работник или изпълнител, работник към агенция или дори ако сте бил само посетител на мястото по време на инцидента.

Близо 30 000 души всяка година са сериозно наранени на работното място. Ако сте един от тях, може да имате право да поискате обезщетение.

Искове за злополука на работното място

При исковете за трудова злополука адвокатът трябва да може да докаже, че работодателят не е изпълнил ангажимента си да осигури безопасна среда за работа за служителите си. По-точно, че не е спазил законното си задължение да премахне или сведе до минимум опасността, която е причинила конкретния инцидент.

Ето защо, ако съдът установи, че работодателят е могъл да предприеме „разумни стъпки“ за предотвратяване на злополуката ви, вашият иск вероятно ще бъде успешен. 

Адвокати за трудови злополуки 

Ако сте пострадали на работното място в резултат на небрежност на вашия работодател, колега, използвани материали или оборудване, свържете се с нас. Ние от HELP4BG работим в съдействие с адвокати експерти по трудови злополуки, специализирани както в най-сложните и сериозни случаи на нараняване, така и в сравнително леки наранявания до катастрофални и променящи живота трудови злополуки.

Дела “Без Успех, Без Такса” – No Win No Fee

Адвокатите с които работим предлагат услугата No Win No Fee за искове при инциденти на работно място. В повечето случаи ще разгледат случая ви безплатно и взимат комисионна само при евентуална победа в съда или при споразумение.

Ако сте били засегнати от някой от гореизброените инциденти, свържете се с нас – ние работим с опитен екип от адвокати за наранявания и инциденти – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408 или използвайте фомуляра по-долу.

Вижте и другите ни правни услуги.

X