Home / Правни услуги / Personal injury – телесна повреда

Personal injury – телесна повреда

Могат да бъдат трудни и неприятни времена, ако вие или член на вашето семейство сте претърпели нараняване. Адвокатите за наранявания с които си сътрудничим имат богат опит в предоставянето на подкрепа и насоки при предявяване на иск. Това са специалисти, които се занимават с различни видове инциденти и нива на тежест. Можете да разчитате, че правният екип с когото работим ще се постарае да получите възможно най-добрия резултат от делото за нараняване. И при “No Win No Fee” нямате първоначални разходи за предявяване на иск.

Ето и малко повече информация, свързана със случаите на телесна повреда и какво бихте могли да предприемете в случай на такава:

Телесната повреда (personal injury) е правен термин за нараняване – физическо, умствено или емоционално. В юрисдикциите на общото право терминът най-често се използва за обозначаване на вид дело за непозволено увреждане, при което лицето, което завежда дело, е претърпяло увреждане на тялото или ума си.

Какво се квалифицира като телесна повреда?

Personal injury се отнася до всякакъв вид нараняване, вследствие на злополуки. Тези видове наранявания могат да възникнат от автомобилни произшествия, инциденти с подхлъзване и падане, дефектни продукти. От друга страна, bodily injury са по-ограничени и могат да включват наранявания, претърпени от друго лице, обикновено при автомобилна катастрофа.

Как се изчислява обезщетението за телесна повреда в Обединеното кралство?

Вашето обезщетение ще бъде изчислено чрез събиране на: общи вреди – присъдени за болка, страдание и загуба на удобство (PSLA), и; специални щети – присъдени за всякакви финансови загуби или разходи, които сте понесли.

Мога ли да заведа дело за емоционален дистрес?

Можете да предявите иск за емоционален стрес, причинен от дискриминация – това се нарича „нараняване на чувствата“. Можете да поискате обезщетение за нараняване на чувства за почти всеки иск за дискриминация. Минималното обезщетение за нараняване на чувствата трябва да бъде около £1000.

Примери за случаи на телесна повреда:

 • Катастрофа с моторно превозно средство. Всяка година милиони хора са ранени, понякога фатално, при произшествия с моторни превозни средства. 
 • Медицинска грешка. 
 • Неправомерна смърт. 
 • Злополука на работното място. 
 • Отговорност за помещенията. 
 • Отговорност за продуктите. 
 • Други видове лични наранявания.

Кога трябва да подадете иск за телесна повреда?

Срокови ограничения за предявяване на иск за телесна повреда

Най-общо казано, срокът за образуване на съдебно производство е две години от датата, на която знаете, че сте наранени в резултат на злополука. Като общо правило, обикновено това са две години от датата на възникване на злополуката.

Можете ли да бъдете компенсирани за болка и страдание?

Ако сте претърпели лични наранявания поради небрежност на някой друг, може да получите обезщетение както за физическа болка и страдание, така и за емоционална болка и страдание.

Кои са най-честите искове за телесни повреди?

Най-често срещаните искове за телесни повреди са:

 • Жалби за автомобилни катастрофи. 
 • Искове за медицинска злоупотреба.
 • Инциденти при подхлъзване и падане. 
 • Нападение. 
 • Отговорност за продукта. 
 • Ухапвания от кучета. 
 • Неправомерна смърт. 
 • Злополуки на работното място.

Каква е разликата между personal injury и bodily injury?

Bodily injury могат да бъдат посочени в наказателни съдебни дела, отнасящи се до наранявания, претърпени от някой, който е бил жертва на нападение или друго престъпление. Personal injury обикновено се споменават в искове от граждански съд и покриват всички разходи, направени в резултат на злополука или неправомерна смърт.

Кои са 5-те признака на емоционално страдание?

 • Промяна на личността по начин, който изглежда нетипичен за този човек.
 • Възбуда или проява на гняв, тревожност или липса на настроение.
 • Оттегляне или изолация от другите.
 • Лоша грижа за себе си и може би участие в рисково поведение.
 • Безнадеждност или чувство на претоварване и безполезност.

Как се доказва телесна повреда?

Някои документи, които вашият адвокат може да използва, за да докаже, че вашата болка и страдание съществуват, включват:

 • Медицински сметки.
 • Медицински досиета.
 • Медицинска прогноза.
 • Експертни показания.
 • Снимки на вашите наранявания.
 • Психиатрични записи.

Адвокатите с които работим са специалисти по наранявания и ще ви помогнат да предявите иск за телесна повреда, който включва обезщетение за болка и страдание когато някой друг е напълно или частично виновен. Те могат да направляват вас и вашите близки в процеса на делото и да ви помогнат да получите достъп до рехабилитация, медицинска помощ, както и да водят делото за финансова компенсация от ваше име.

Адвокатите с които си сътрудничи нашата фирма често могат да действат на принципа “No Win No Fee”, което означава, че се заплаща хонорар само при спечелено дело.

Ако нещо се е случило и не сте сигурни дали имате право да изискате обезщетение, можете да се обърнете към нашия екип и ние ще ви съдействаме.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X