Нашите услуги за статут

Ето едно обобщение на всички услуги, които предлагаме във връзка с получаване, промяна или преглед на статут:

Вид услуга

Цена в паунди*

Форма**

Статут самостоятелно за закъснели

+ дете

150

+ 50 за детето

Статут без документ – хартиена форма

(вкл.само с акт за раждане на детето)

150 https://forms.gle/AhaRSX6EJYXbdL7VA
От временен към постоянен 100
Актуализиране на данни или възстановяване на достъп 30 или 50 (ако нямате достъп) https://forms.gle/8bv9EWXJGUQYSqyq5
Довършване/поправка 100 / 50 за дете
Запитване за състоянието (писмо) 20 паунда Само данни по имейла
Кандидатстване след отказ – обжалване, писма, доказателства От 100
Присъединяване на роднина – съпруг или дете под 21 г. От 100
Присъединяване на партньор, родител, дете над 21 г. От 140 https://forms.gle/6vF16hpogLcV8F2y6

* При сложни случаи с много писма и допълнителни документи се преценява според ситуацията. Не бързайте да плащате преди да сте се уверили, че отговаряте на изискванията.


**Моля да не бързате да попълвате бланка преди да сте сигурни в избора на точната услуга. Формите съдържат данни за плащането, които се показват при изпращане на попълнената бланка.


Ако все пак не сте сигурни или имате въпроси, моля да поръчате консултация при имиграционния съветник Атанас Чиков. Цената на консултацията се приспада от таксата за услугата ни. Може да поръчате за определен ден и час като попълните следната БЛАНКА.

X