Нашите услуги за статут

Ето едно обобщение на всички услуги, които предлагаме във връзка с получаване, промяна или преглед на статут:

Вид услуга

Цена в паунди*

Форма**

Статут самостоятелно за закъснели

+ дете

150

+ 50 за детето

Статут без документ – хартиена форма

(вкл.само с акт за раждане на детето)

150 https://forms.gle/AhaRSX6EJYXbdL7VA
От временен към постоянен 100
Актуализиране на данни или възстановяване на достъп 30 или 50 (ако нямате достъп) https://forms.gle/8bv9EWXJGUQYSqyq5
Довършване/поправка 100 / 50 за дете
Запитване за състоянието (писмо) 20 паунда Само данни по имейла
Кандидатстване след отказ – обжалване, писма, доказателства От 100
Присъединяване на съпруг или дете под 21 г. От 100
Присъединяване на партньор, родител, дете над 21 г., баба/дядо, внук От 150 https://forms.gle/6vF16hpogLcV8F2y6

* При сложни случаи с много писма и допълнителни документи се преценява според ситуацията. Не бързайте да плащате преди да сте се уверили, че отговаряте на изискванията.


**Моля да не бързате да попълвате бланка преди да сте сигурни в избора на точната услуга. Формите съдържат данни за плащането, които се показват при изпращане на попълнената бланка.


Ето стъпките, които се изпълняват при извършване на услугата:

Ако все пак не сте сигурни или имате въпроси, моля да поръчате консултация при имиграционния съветник Атанас Чиков.

За консултация може да запазите час в календара като изберете съответен линк:

Като основание / Reference моля пишете името на този, който ще се консултира.

Цената на консултацията се приспада от таксата на услугата, ако я поръчате при нас впоследствие.

X