Нашите услуги за статут

Ето едно обобщение на всички услуги, които предлагаме във връзка с получаване, промяна или преглед на статут:

Вид услуга

Цена в паунди*

Форма**

Статут самостоятелно за закъснели

+ дете

150

+ 50 за детето

https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7
Статут без документ – хартиена форма

(вкл.само с акт за раждане на детето)

150 https://forms.gle/AhaRSX6EJYXbdL7VA
Промяна на статут от временен към постоянен 100 https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7
Актуализиране на данни или възстановяване на достъп 30 или 50 (ако нямате достъп) https://forms.gle/8bv9EWXJGUQYSqyq5
Довършване/поправка 100 / 50 за дете https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7
Запитване за състоянието (писмо) 20 паунда Само данни по имейла
Допълване на доказателства, повторно кандидатстване От 100 https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7
Присъединяване на съпруг или дете под 21 г. От 100 https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7
Присъединяване на родител, дете над 21 г., баба/дядо, внук

Присъединяване на партньор без брак

(за тези услуги поръчайте предварителна консултация, чиято цена влиза в таксата ни)

От 150

 

От 200

https://forms.gle/ENYq1jhWdkZjWzWg7

За предварителна консултация – вижте тук: https://iskam.co.uk/2020/06/06/atanas-chikov/

Административно преразглеждане след отказ От 200 https://forms.gle/sy9yqCzK8gd9Ae3N8

* При сложни случаи с много писма и допълнителни документи се преценява според ситуацията. Не бързайте да плащате преди да сте се уверили, че отговаряте на изискванията.


**Моля да не бързате да попълвате бланка преди да сте сигурни в избора на точната услуга. Формите съдържат данни за плащането, които се показват при изпращане на попълнената бланка.


Ето стъпките, които се изпълняват при извършване на услугата:

Ако все пак не сте сигурни или имате въпроси, моля да поръчате консултация при имиграционния съветник Атанас Чиков.

За консултация може да запазите час в календара като изберете съответен линк:

консултация до 30 мин.: https://calendly.com/help-bg-consult/30min

консултация до 60 мин.: https://calendly.com/help-bg-consult/60min

консултация за работна виза: https://calendly.com/help-bg-consult/work-visa?month=2021-09

Като основание / Reference моля пишете името на този, който ще се консултира.

Цената на консултацията се приспада от таксата на услугата, ако я поръчате при нас впоследствие.

X