Промените в IR35 влизат в сила този април – какво да очакваме

През този април в страната ще бъде факт вече обявената данъчна реформа, която цели да категоризира като наети лица все повече самонаети (self-employed), работещи за по-големи компании през Ltd-та (дружества с ограничена отговорност). Целта е плащане на по-високи данъци и вноски по National Insurance. Промяната ще влезе в сила през новата данъчна година, започваща от 6-ти април 2021 г.

Тя се изразява в изменение в т.нар. „Правило IR35” – въведено още преди години с цел да предотврати практиката за укриване на данъци от страна на субконтракторите (подизпълнителите), работещи през Ltd компании (например, чистачки с Ltd компании, работещи за големи компании в почистването).

С други думи тази антисхема за избягване на данъци има за цел да таксува т.нар. disguised employment (прикрита заетост) на същата ставка като обикновените наети работници (employees). Под “прикрита заетост” в случая се разбира работници, които получават плащания от клиент чрез посредничество, като например собствената си limited компания, която се нарича Personal service company/PSC. Това означава, че вие сте единствен директор и единствен акционер/собственик, и единственият човек, който изкарва парите на компанията, но бихте били класифицирани като служител, ако сте получавали заплащане директно от клиент. 

Дали попадате под IR35? 

До сега директорът на limited компанията бе този, който определя дали попада под този закон. Работата като подизпълнител (subcontractor), чрез регистрирана limited компания се свързаваше със значително по-малки суми, дължими за данъци и осигуровки, тъй като limited компанията, плащайки на директора минимална заплата и изплащане на дивиденти, избягваше един голям процент плащане на осигуровки на държавата. 

От началото на април 2021 г. това се променя – отговорността за вземането на решение дали подизпълнителят (subcontractor) е employee се дава на изпълнителя (contractor) – големият клиент (the big business), т.е. средни и големи фирми, които поръчват и плащат възложената работа. 

Според HMRC, компаниите, които отговарят на минимум две от изброените по-долу 3 определения, попадат под IR35 от началото на април 2021 г.

  • имат годишен оборот от над 10,2 млн паунда, и/или
  • имат balance sheet над 5,1 млн паунда, и/или
  • имат над 50 работника в компанията

Компаниите, попадащи под IR35 имат отговорността да определят дали сте подизпълнител (genuine subcontractor) или сте нает/работник (employee). 

Ако според голямата компания сте genuine subcontractor, който не попада под IR35, но HMRC разгледа ситуацията и ви определи като employee (вкл. и вашата limited company), то HMRC ще изиска от вашия contractor да удържи осигуровките в размер на 12% и Income Tax в размер на 20% от вашите плащания. 

Поради това големите компании не биха рискували да ви определят като subcontractor и ако в някои случаи те се двоумят, то те по-скоро биха приели, че попадате под този закон.  

Следват се и определени процедури. Задължително, преди първото ви плащане, те трябва да ви изпратят писмо, което се казва Status Determination Statement. След това, ако не сте съгласни, имате право да обжалвате. Не се предвижда обаче никакво легално ваше право да оспорвате това решение пред друга инстанция. Според HMRC, ако не сте съгласни и сте genuine subcontractor business, значи ще можете да си намерите друг клиент. Това едва ли е най-справедливият довод, но това са промените в IR35, които влизат в сила от 06.04.2021 г.


Нашата компания HELP4BG  и нейните специалисти в областта на счетоводството, могат да поемат вашето счетоводство, като текущо отчитат приходите и разходите на Дружеството с ограничена отговорност или Акционерното ви дружество.

При сложни и специфични случаи може да поръчате платена консултация с нашия експерт.

Прочетете още: Други счетоводни и финансови услуги и информация.

X