Home / Имиграционни услуги и информация / Шест често задавани въпроса относно Схемата за уседналост на граждани на ЕС

Шест често задавани въпроса относно Схемата за уседналост на граждани на ЕС

Наближава крайният срок за кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EU Settlement Scheme) – 30 юни 2021 г. И по този повод ще се опитаме да отговорим на някои от най-често задаваните въпроси свързани със статут за уседналост.

 1. Какво да правя, ако нямам документ за самоличност?

Най-общо казано, Home Office (Министерството на вътрешните работи) ще очаква всички кандидати, включително и децата, да представят валиден документ за самоличност. “Валиден” означава не просрочен.

За гражданите на ЕС, гражданите на Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария — документът за самоличност може да бъде паспорт или национална лична карта.

За граждани на страни извън ЕС, които кандидатстват въз основа на връзка с гражданин на ЕС, това може да бъде паспорт, биометрично разрешение за пребиваване или биометрична карта за пребиваване.

Някои кандидати в момента нямат документ за самоличност и може да се окаже трудно да го получат, тъй като посолствата им са затворени поради Covid-19. Не чакайте, докато успеете да получите документа, ако може заради това да изпуснете крайния срок от 30 юни 2021 година.

Трябва да знаете следните 2 неща:

 • Вашият документ за самоличност все още може да е в сила, въпреки изтеклия срок на валидност.

В България срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., бе удължен с 6 месеца.

 • Можете да обясните защо не можете да получите паспорт.

Кандидатите, които не могат да получат документ за самоличност, може да имат възможност да подадат молба за статут. Това няма да е толкова лесно, колкото ако разполагате с валиден документ за самоличност. В този случай ще трябва да се обадите в Центъра за разрешаване на спорове в ЕС и да поискате да бъде изпратен формуляр за кандидатстване по пощата. От Центъра за разрешаване на спорове в ЕС може да не са склонни да изпратят формуляр, когато не са убедени, че получаването на документ за самоличност е невъзможно, но кандидатите, които действително са в тази ситуация, трябва да бъдат настоятелни.

 1. Какво да правя, ако  нямам доказателства за пребиваване?

Всички кандидати трябва да покажат как отговарят на условията по Схемата за уседналост на граждани на ЕС. С други думи:

 • Кандидатите за постоянен статут трябва да докажат, че са живели в Обединеното кралство в продължение на пет непрекъснати години от преди 31 декември 2020 г., и че от края на петгодишния период никога не са били извън Кралството за повече от пет години
 • Кандидатите за временен статут трябва да покажат, че са се преместили във Великобритания преди 31 декември 2020 г. и че от последното им влизане във Великобритания преди 31 декември 2020 г. не са отсъствали повече от шест месеца (или за повече от дванадесет месеца, ако отсъствието е било по „важна причина“; повече за това по-долу)

За много от кандидатите няма да е необходимо да представят свои собствени доказателства за пребиваване. Това е така, понеже Home Office ще използва националния им осигурителен номер (NIN), за да извършва автоматизирани проверки.

Когато автоматизираните проверки на Home Office не могат да установят пребиваването на кандидатите във Великобритания, те (кандидатите) могат да представят свои собствени доказателства за това.

 1. Какво да правя, ако някои от документите ми не са на английски?

Поради естеството на схемата за уседналост на граждани на ЕС, където кандидатите показват, че са живели в Обединеното кралство, голяма част от доказателствата вероятно ще бъдат на английски език. Но някои съществени доказателства може и да са на друг език. Например кандидат, който не е гражданин на ЕС може да се наложи да покаже, че е женен за гражданин на ЕС; ако бракът им е бил сключен в чужбина, свидетелството за брак може да е на друг език.

В тези случаи кандидатите трябва да представят сертифициран превод или, ако става дума за документ, издаден в държава от ЕС, могат да поискат многоезичен стандартен формуляр.

Все пак не е задължително всички документи да бъдат преведени. Като се има предвид колко скъпи са професионалните преводи, кандидатите може да поискат просто да подадат документите в оригинал. Ако Home Office се нуждае от превод, трябва да се свърже с кандидата, за да го попита за такъв. 

HELP4BG може да ви помогне с квалифициран превод на вашите документи. Ако се нуждаете от съдействие, вижте нашата услуга ТУК.

 1. Какво да правя, ако съм бил извън Обединеното кралство повече от шест месеца?

Хората, които искат да получат постоянен статут, трябва да докажат, че са живели в Обединеното кралство в продължение на пет непрекъснати години, започвайки преди 31 декември 2020 г.

Непрекъснатостта на пребиваване обикновено се нарушава от отсъствия, по-дълги от шест месеца в рамките на всеки едногодишен период. Не всички отсъствия за повече от шест месеца обаче нарушават непрекъснатостта. По-конкретно, кандидатите няма да нарушат непрекъснатостта на пребиваването си, ако:

 • по време на петгодишното си пребиваване, необходимо за получаване на статут, са били извън Обединеното кралство за един-единствен период, по-кратък от 12 месеца и отсъствието е било по „важна причина“. Примери за това са бременност, раждане на дете, сериозно заболяване, образование, професионално обучение, командироване в чужбина или някои отсъствия поради COVID-19 (повече за това по-долу).
 • са били извън Обединеното кралство за какъвто и да е период от време на задължителна военна служба.
 • са били извън Обединеното кралство за какъвто и да е период от време поради командировка от Crown Service; или придружават партньор или дете по време на командировка от Crown Service.
 • са работили в морската зона на Великобритания.

Вижте нашият материал по темата – Важни срокове за притежателите на статут.

След като установихме какво се счита за прекъсване на постоянното пребиваване, ето как дългите отсъствия могат да засегнат кандидатите при различни сценарии.

Кандидати, които живеят във Великобритания повече от пет години

Важно е да се изясни, че кандидатът за постоянен статут не е необходимо да разчита на последния изминал петгодишен период, т.е. може да се докаже и предишен период от 5 г., който е приключил преди година, две и т.н. Ако кандидатът наскоро е нарушил непрекъснатостта на пребиваването си, но е имал предходен период от пет години, през който не е нарушил непрекъснатостта на пребиваването си, той може да разчита на този предходен период.

Дори кандидати, които вече не живеят в Обединеното кралство, могат да кандидатстват за постоянен статут, ако са живели тук повече от пет непрекъснати години в миналото и от края на този петгодишен период не са отсъствали за повече от пет последователни години.

Кандидати, които живеят във Великобритания по-малко от пет години

Ситуацията е различна при кандидатите, които живеят във Великобритания по-малко от пет години. Отново казано накратко: ако нарушат непрекъснатостта на пребиваването си след 31 декември 2020 г., е много малко вероятно някога да отговарят на условията за постоянен статут. Ако са прекъснали постоянното си пребиваване преди тази дата, може би не всичко е загубено. 

Ако и вие сте в подобна ситуация и не сте сигурни дали отговаряте на условията за постоянен статут, можете да се консултирате с наш експерт и да получите професионален съвет и ориентация. Вижте как да поръчате консултация ТУК.

Кандидати, които нарушават непрекъснатостта на пребиваването си след 31 декември 2020 г.

В този момент може би си мислите „чакайте, казаха ми, че няма да загубя временния си статут, освен ако не напусна Великобритания за повече от две години?“. Това е така. 

Но проблемът идва при правото да се получи постоянен статут. С други думи, вие ще запазите своя временен статут, докато не изтече срока му, но няма да можете да получите постоянен статут, защото няма да отговаряте на изискванията за него. Когато временният ви статут изтече, вие ще трябва да напуснете Обединеното кралство или да подадете молба за виза, за да останете под нормалната визова система на Обединеното кралство.

И така: всеки, който желае да получи постоянен статут, трябва да докаже, че не е бил извън Обединеното кралство за повече от шест месеца – а не две години.

Кандидати, които нарушат непрекъснатостта на пребиваването си преди 31 декември 2020 г. 

Тук ще представим следния пример:

Марта е испански гражданин. Тя се премества във Великобритания през септември 2018 г. През февруари 2019 г. кандидатства и получава временен статут, валиден до февруари 2024 г.

След това Марта напуска Великобритания през януари 2020 г. и се завръща едва през ноември 2020 г.

Ако Марта не направи нищо, тя ще бъде в тежко положение през февруари 2024 г., когато изтича временният ѝ статут, тъй като е прекъснала пребиваването си през юли 2020 г., след като е била извън Обединеното кралство повече от шест месеца.

Марта обаче може да кандидатства отново за временен статут преди февруари 2024 г. Това е възможно, тъй като тя вече е имала временен статут и се е преместила обратно във Великобритания през ноември 2020 г., преди края на преходния период. Home Office потвърди, че нормалният краен срок, 30-ти юни, не се прилага при този сценарий. Ако вместо това Марта се беше върнала след 31 декември 2020 г., нямаше да може да кандидатства втори път за временен статут.

Така че, ако Марта подаде отново заявление за временен статут през, да речем, януари 2024 г., и й бъде предоставен нов такъв, валиден до януари 2029 г., тя ще има право да кандидатства за постоянен статут по всяко време между ноември 2025 г. (пет- годишнина от повторното ѝ влизане в Обединеното кралство) и януари 2029 г. (изтичането на нейния временен статут).

Когато искате да подмените статута си, трябва да се направи нова апликация като се снимат и изпращат документи и куп други неща. Ако имате нужда от помощ при тази апликация, нашата компания има възможност да ви съдейства. Повече за услугата вижте ТУК.

 1. Какво да правя, ако съм останал принудително в чужбина поради COVID-19?

Home Office издаде насоки, потвърждаващи, че отсъствията поради COVID-19 могат да бъдат „важна причина“, оправдаваща отсъствие от Обединеното кралство за повече от шест месеца. Но и в този случай не всички отсъствия, свързани с COVID-19, биха били допустими. Първо, отсъствието не може да бъде по-дълго от 12 месеца. И второ – кандидатът трябва да е бил възпрепятстван да пътува поради COVID-19 и ще трябва да представи доказателства за това. По всичко изглежда, че няма да бъдат уважавана тази причина, ако кандидатът просто да предпочете да остане в чужбина поради COVID-19, при положение, че е възможно физически да пътува обратно.

 1. Какво да правя, ако вече имам карта за пребиваване във Великобритания?

Много хора, които не са граждани на ЕС, но са членове на семейства на граждани на ЕС, са кандидатствали за документи, доказващи правото им да пребивават във Великобритания доста преди Брекзит. Те биха получили карти за пребиваване в ЕИП или карти за постоянно пребиваване в ЕИП. Някои граждани на ЕС също са получили документи за доказване на пребиваването си във Великобритания, особено след референдума за Брекзит, и те може да са получили регистрационни сертификати за граждани на ЕИП или документи, потвърждаващи постоянно пребиваване.

Тези документи не защитават дългосрочния им статут в Обединеното кралство.

Това може да изглежда нелогично, особено за онези, на които са издадени „постоянни“ документи и смятат, че това ще ги защити за постоянно. По същия начин картите за пребиваване в ЕИП могат да показват срок на валидност далеч след юни 2021 г.

Но такива кандидати също трябва да кандидатстват за статут по схемата за уседналост на граждани на ЕС преди 30 юни 2021 г. Всеки, който не е кандидатствал дотогава, дори ако вече разполага с документи за ЕИП, които на пръв поглед изглеждат валидни, може да пресрочи законното си пребиваване в Обединеното кралство и да стане обект на имиграционните служби.


За информация по извършване на услуги, свързани със статут на уседналост, моля да се свържете с нас на 077 86 06 70 76 и atanas@chikov.com  или пишете директно на FB Messenger

А как да придобиете британско гражданство след като имате вече статут – вижте в това наше видео: https://www.youtube.com/watch?v=qD5MgyLoZpE&t=1s

Поради големия интерес на наши сънародници, които искат да придобият британско гражданство и паспорт, вече можете да се възползвате от новата ни услуга „Абонаментна услуга за кандидатстващите за британско гражданство“, чиято цел е да помогне на сънародниците ни да се ориентират и направят план за кандидатстване, да набавят всички необходими документи и когато дойде времето да имат право да кандидатстват за гражданство, да са готови и да отговарят на условията. Тази услуга няма да струва нищо допълнително на всеки един, който иска да използва фирмата ни, за да получи британско гражданство.

Ако по някаква причина се налага да промените данните си, с които сте кандидатствали за статут, може да ви съдействаме за актуализирането им пред имиграционните власти.

Вижте и услугата ни за промяна на временен статут с постоянен (Indefinete Leave to Remain – ILR)

Вижте и другите ни имиграционни услуги.

Предимства да ни станете клиент

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X