Monthly Archives: август 2020

Home / 2020 / август

Може ли да се работи без Национален осигурителен номер (NINо)? Да. Не е нужно да имате Национален осигурителен номер (NINо), за  да можете  работите във Великобритания или за да получавате някои от помощите, които държавата отпуска. Истината е, че от март тази година спряха да издават Национален осигурителен номер на граждани на Европейския съюз, защото Джобцентровете, […]

Continue Reading...

Всяка седмица с мен се свързват хора, които имат проблеми с достъп до профила си за статут. Една от най-честите причини за това е, че много сънародници си сменят документите за самоличност, поради тяхното изтичане. Статутът е направен с едни документи и след смяната на документа за самоличност, новите данни трябва да се нанесат в […]

Continue Reading...
X