Ново за помощите за furloughed and self-employed

На 29 май британското правителство обяви как ще продължи прилагането на двете схеми за наети и за самонаети – Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) и Self-Employment Income Support Scheme (SEISS).

Схемата Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) за наети работници, пуснати в принудителен отпуск – furloughed employees

Държавната помощ по схемата (CJRS) постепенно ще намалява:

  • През юни и юли държавата ще плаща 80% от надниците до £2,500 както и пенсионните и здравни осигуровки за времето, през което работниците не работят – но работодателят ще трябва да плаща за отработените часове
  • През август държавата ще продължи да плаща 80% от надниците до £2,500, но работодателите ще трябва да поемат осигурителните и пенсионни вноски
  • През септември държавата ще плаща 70% от надниците до £2,187.50 за часовете, когато работникът не работи – работодателите ще плащат осигуровките плюс 10% от надниците, за да се получи 80% плащане за времето на принудителен отпуск
  • През октомври държавата ще плаща 60% от надниците, но не повече от £1,875 за часовете в отпуск – работодателите ще плащатосигуровките плюс 20% доплащане до 80% от надниците
  • Горната граница на помощта (гранта) ще бъде пропорционална на часовете, през които не се работи.

От 1-ви юли до края на август държавата ще плаща 80% от надницата за всеки час, в който не се работи.

Работодателите ще решават на колко часа и какви смени да организират работата и ще трябва да плащат изцяло за времето, през което се работи. Работниците ще работят толкова, колкото е нужно за бизнеса – няма да има минимално време за отпуска или заетост на персонала.

Споразумението за такъв гъвкав график трябва да бъде сключено в писмен вид между работодател и работник, като не трябва да бъде по-кратко от 1 седмица. Бизнесите ще имат право да заяват и по-дълъг цикъл за помощи – месец или две седмици. Изисква се работодателят да подава данни за обичайното работно време на работника и за реално изработените часове.

Ако е невъзможно работник да се върне на работа, или работодателят няма работа за него, той може да остане в отпуск, а работодателят да продължи да получава държавната помощ по съдествуващите досега правила.

Важни дати

Схемата се затваря за нови кандидати от 30 юни. От тази дата нататък работодателите ще могат да пускат в отпуск само работници, които вече са били пуснати за пълни три седмици в периода до 30 юни. Това означава, че крайната дата, до която работник може да бъде пуснат за първи път в принудителен отпуск (furlough) ще бъде от 10 юни.

Работодателите имат срок до 31 юли да кандидатстват за период на подпомагане до 30 юни.

Схемата за подпомагане на самонаети лица – Self-Employment Income Support Scheme SEISS

Планира се да бъде удължена тази схема, която осигурява помощ за самонаети, сериозно засегнати от коронавирус кризата. Самонаетите ще имат право да кандидатстват за втори и последен грант през август – помощ за 70% от средната им месечна печалба за три месеца. Той ще бъде изплащан еднократно (с една вноска) и е ограничен до £6,570.

Критериите за допустимост остават същите. Не е задължително да сте кандидатствали за първия грант, за да имате право да кандидатствате за втория – например, вашият бизнес може да е пострадал заради кризата в последно време.

Заявките за първия SEISS грант, стартирал на 13 май, могат и трябва да бъдат подадени не по-късно от 13 юли.

Както и за първия грат, при втория също се изисква кандидастването да е лично. Не може някой друг да ви представлява. Не се изисква също кандидатът сам да изчислява колко трябва да получи.

Информация за втория SEISS грант ще бъде публикувана в сайта на правителството на 12 юни.


Как ние от HELP4BG можем да ви бъдем полезни – ВИЖТЕ ТУК.

Полезна информация за улеснения, облекчения и помощи по време на кризата – ВИЖТЕ ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X