Home / Коронавирус: СОЦИАЛНИ МЕРКИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / Как HMRC подпомага самоосигуряващите се лица и кой има право на тази помощ

Как HMRC подпомага самоосигуряващите се лица и кой има право на тази помощ

Кандидатствайте за безвъзмездна финансова помощ по схемата за подпомагане на доходите на самоосигуряващите се лица – Self Employed Income Support Scheme (SEISS). Може да се възползвате от тази схема, ако сте самоосигуряващо се лице или сте съдружник в съвместен бизнес и сте загубили приходи поради коронавирус. Тази схема ще ви позволи да получите облагаеми безвъзмездни средства на стойност до 80% от търговската ви печалба, като тази сума е ограничена до £2500 на месец, за следващите 3 месеца.

Разберете как HMRC ще изчислява общия доход и печалбата от търговска дейност по схемата за подпомагане на self-employed и какви са критериите, за да бъдете включени в схемата. Добре е да припомним, че HMRC ще се свърже с вас ако отговаряте на условията за участие в схемата и ще ви покани да кандидатствате онлайн. Това дали сте допустими за безвъзмездна помощ ще зависи от общия ви доход и печалбите от вашата дейност. Този материал ще ви помогне да разберете дали отговаряте на условията и колко може да получите.

Печалби от търговска дейност

Един от критериите за допустимост е размерът на търговската ви печалба. Той ще се изчислява въз основа на данните от tax returns, които сте подали, за вашия оборот (общ приход). След това ще бъдат извадени всички допустими бизнес разходи и капиталови разходи, които включват:

 • пътни разходи – разходи за автобус или влак; гориво, паркинг;
 • разходи за работно облекло – униформи;
 • разходи за консумативи на офис – канцеларски материали, сметки за телефон и др.;
 • разходи за персонал – заплати;
 • разходи за подизпълнители;
 • разходи за стоки и материали, които купувате, за да извършвате дейността си;
 • разходи за застраховки и банкови такси;
 • разходи по вашите бизнес помещения – напр. електроенергия;
 • разходи за реклама или маркетинг;
 • разходи за обучение, свързани с бизнеса ви – квалификационни курсове, професионално обучение и други;

Освен това тук са включени и всички бизнес разходи, приспаднати от trading allowance; capital allowances, използвани за закупуване на активи за вашия бизнес; qualifying care relief и flat rate разходи.

От печалбата ви няма да бъдат приспаднати следните разходи:

 • всички загуби, пренесени от предходни години
 • вашия personal allowance.

Например:

Да кажем, че общият ви приход/оборот през всяка една от данъчните години 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 е бил £25 000, и вие заявявате trading allowance от £1000 за всяка една година. Това би изглеждало по следния начин:

 • От £25 000 се приспада trading allowance от £1000 = £24 000
 • Умножаваме £24 000 по 3 (за всяка една година) = £72 000
 • Разделяме £72 000 на 3 = £24 000

Средната ви печалба ще бъде £24 000.

Ако извършвате повече от една търговска дейност в една и съща данъчна година, тогава се събират печалбите и загубите от всички ваши дейности, за да се изчисли общата ви печалба.

Например:

Ако приемем, че сте развивали дейностите си само през една данъчна година, например през данъчната 2018/2019 и печалбата ви от едната дейност е £55 000, а от другата сте отчели загуба от £15 000, от печалбата на първата дейност вадим загубата на втората дейност: £55 000 – £15 000 = обща печалба от £40 000.

Ако сте извършвали търговска дейност повече от една година

За да се изчисли средната стойност на търговските ви печалби е необходимо да се сборуват всички печалби и загуби през всички данъчни години, в които сте упражнявали дейност без прекъсване.

Например:

Имате:

 • печалба през данъчната 2016/2017 година – £60 000 
 • загуба през данъчната 2017/2018 година – £20 000;
 • печалба през данъчната 2018/2019 година – £50 000;

Събират се печалбите £60,000 и £50,000 = £110 000.
Изважда се загубата от £20 000 и получаваме £90 000 .
След това сборът от £90 000 се дели на 3 и получаваме средната ви печалба за трите данъчни години – £30 000.

Ако сте развивали дейност само през две данъчни години, например през 2017/2018 и през 2018/2019, тогава се събират печалбите от тези две данъчни години и се делят на 2. Така ще получите средната печалба от вашата дейност за двете данъчни години.


Общ доход

Общият ви доход представлява сборът от всички ваши:

 • приходи от заплати;
 • печалба от търговска дейност;
 • доходи от недвижима собственост;
 • дивиденти;
 • доходи от пенсии;
 • доходи от спестявания;
 • други доходи, в това число и social security income.

Кой отговаря на условията

Вашите печалби от самостоятелна заетост трябва да са по-малко от £50,000. Освен това, е необходимо повече от половината от доходите ви да идват от самостоятелна заетост. 

Това означава, че трябва да отговаряте на поне едно от условията, посочени по-долу:

 • имате търговска печалба / партньорска търговска печалба за 2018-19 г., която е по-малко от £50,000 и тази печалба представлява повече от половината от общия ви облагаем доход;
 • средната стойност на търговските ви печалби през 2016-17, 2017-18 и 2018-19 е по-малко от £50,000 и тези печалби представляват повече от половината от вашия среден облагаем доход за същия период.

Например:

Имате:

 • Търговски печалби/загуби:

търговска печалба за 2016/2017 – £45,000
търговска печалба за 2017/2018 – £50,000
загуба за 2018/2019: – £5,000

средно за 3-те данъчни години: £30,000

 • Доход от пенсия:

2016/2017: £15,000
2017/2018: £15,000
2018/2019: £15,000

средно за 3-те дан. години: £15,000

 • Общ доход:

2016/2017: £50,000
2017/2018: £55,000
2018/2019: £15,000

средно за 3-те дан. години: £40,000

Така че дори ако сте отчели загуба за данъчната година 2018 до 2019 г., вие ще имате право на това подпомагане, тъй като средната ви търговска печалба за 3-те данъчни години е £30 000, тоест ПО-МАЛКА от £50 000 и е ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ОБЩИЯ ВИ ДОХОД, който е £40 000.

 


Ако имате нужда от съдействие, свързано със социална помощ, обезщетение, социални служби, счетоводство, имиграционни услуги или други административни услуги, Help4Bg може да ви съдейства. Обадете ни се на тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408 или пишете на имейл info@help4bg.co.uk или на FB Messenger

За универсален кредит: https://tinyurl.com/vxq3bh6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X