Home / Полезни статии за клиенти / Коронавирус новини - Великобритания / Мерки на британското правителство за наемателите и наемодателите

Мерки на британското правителство за наемателите и наемодателите

Правителството на Великобритания обяви пакет от мерки, с които да защити наемателите, засегнати от коронавируса (COVID-19).

Те предвиждат, че никой наемател, независимо дали е в социално жилище или при частен наемодател, не може да бъде изгонен от дома си.

Какво означава това на практика?

От 26 март 2020, наемодателите ще трябва да дават на всички наематели поне 3-месечно предизвестие, ако смятат да предприемат мерки да опразнят от наематели отдаденото под наем жилище. С други думи, ако наемателят не плаща и не напуска жилището, наемодателят трябва да даде предизвестие не по-малко от 3 месеца.

След трите месеца предизвестие, ако наемодателите не се преместят доброволно (и ако мярката не бъде удължена), наемодателите ще могат отново да подават искове до съда за заповеди за опразване на жилището.

Съдилищата спряха производствата и по отношение на настоящите подадени искове по този въпрос, първоначално за 90 дни, но срокът може да бъде удължен.

Този удължен буферен период ще важи законово до 30 септември 2020. Както крайната точка във времето, така и тримесечния период за предизвестие могат да бъдат удължени, ако се налага.

Тази предохранителна мярка се отнася до наемателите на социални и частни жилища в Англия и Уелс и се отнася до всички причини за извеждане на наематели от обитаваното жилище по законите Rent Act (1977), Housing Act (1985), Housing Act (1996) и Housing Act (1988).

Това важи за Англия и за Уелс. В Шотландия задължителното предизвестие се предвижда да бъде 6 месеца, като законът ще се гледа на 31 март.

Въпреки тези мерки обаче наемателите остават отговорни за плащането на наема и това не се е променило. Ако те са изправени пред финансови затруднения и нямат възможност да го плащат, могат да потърсят социална помощ, която да им помогне, като им поеме поне част от този наем.

Каква подкрепа е осигурена?

Вече бяха отпуснати 500 милиона паунда за финансиране на семейства, които изпитват финансови затруднения. Както универсалният кредит, така и Housing Benefit ще се увеличат така, че да се гарантира, че от април те ще покриват поне 30% от пазарните наеми във всяка област, а на много места те поемат до 75% от наемите при частни наемодатели.

В рамките на пакета за поддръжка на работниците, Финансовият министър обяви, че правителството ще плаща до 80% от заплатите на работниците с трудови договори, общо до 2500 паунда на месец. За тази цел фирмите трябва да кандидатстват по Програмата за запазване на работните места при коронавируса (Coronavirus Job Retention Scheme).

Правителството обеща да подпомогне и самоосигуряващите се лица, като от юни нататък ще им отпусне средства в размер на 80 % от средната отчетена от тях печалба през последните до 3 финансови години.

Какво да направим, ако се затрудняваме да плащаме наема си?

Най-напред, наемателите трябва да говорят с наемодателя си, ако смятат, че ще им бъде трудно да си платят наема.
Правителството подканя в този труден момент наематели и наемодатели да се договорят за поносима и за двете страни схема за изплащане, която постепенно да изчисти възможния натрупан дълг.

Правителството също така се ангажира да договори с кредиторите, че те ще осигурят 3-месечен “отпуск” или пауза в изплащането на ипотеки, когато жилището е закупено с ипотека тип Buy to Let.

Мнозина обаче смятат, че дори и с тези мерки има още какво да се желае.

⚠️На първо място, не всички видове договорни отношения за наемане са засегнати в новите закони във връзка с коронавируса. Проверете дали договорите, които имате, са сключени по споменатите по-горе закони.

⚠️Коментира се фактът, че в новите мерки не се предвижда достатъчно защита за наемодателите, които нямат ипотека от типа Buy to Let за жилището, което отдават под наем. Някои от тях просто имат 2 жилища и отдават едното от тях под наем, като разчитат на този приход, за да живеят от него.

⚠️Също така, недостатъчни са мерките, които да ги подпомогнат да си съберат закъснелите плащания от наемателите си впоследствие. Както и преди, те могат да се обърнат към съда за това.

⚠️Наемодателите продължават да са законово задължени да гарантират, че имотът съответства на необходимите стандарти и да извършат в спешен порядък необходимите ремонти, свързани със здравословните и безопасни условия за живот. В условията на карантина това е доста трудно.

За неспешните ремонти се препоръчва наемателите и наемодателите да сключат споразумение, според което такива ремонти да бъдат направени по-късно.

⚠️От друга страна, много наематели също ще останат извън чадъра на предвижданите от правителството мерки. Все още не е ясно дали ще могат да бъдат подпомогнати по някакъв начин хората с договори с нулеви часове. (zero-hour contracts).

⚠️Работещите към агенции също далеч не винаги получават подкрепа чрез агенцията, в която са работили.

⚠️Самоосигуряващите се, които са стартирали бизнеса си след април 2019 г. също няма да получат пряко подпомагане. Те могат да кандидатстват за социални помощи.

⚠️В особено уязвимо положение са емигрантите, защото за да получат социална помощ, за тях се изискват допълнителни условия – да са работили достатъчно дълго с достатъчно платени осигуровки, преди да им бъдат отпуснати социални помощи. Те се оказват в незавидното положение да останат без средства и да не могат да получат подпомагане.

⚠️Тези наематели, които живеят под наем, но не са получили договор, нямат възможност да поискат подпомагане чрез социална помощ от държавата, защото не могат да докажат, че плащат наем.

⚠️Новото законодателство отлага възможността да бъдат изгонени от жилищата си, но е възможно това отлагане да се окаже бомба със закъснител – когато срокът на мерките изтече, е възможно съдилищата да бъдат затрупани с искове и много хора да останат на улицата тогава.

В тази ситуация двете страни е добре да приложат прагматичен подход, като се опитат да видят ситуацията през очите на другата страна и да се споразумеят за разумни и изпълними условия за издължаване на наема.


Този материал е изготвен от Maria Thompson, работеща в Help4Bg по “Ръководството за подкрепа на правителството за наемодатели и наематели във връзка с пандемията от коронавируса”, публикувано на 18 март 2020 г. в gov.uk , но съдържа и коментарни части.

Ако имате нужда от съдействие, свързано със социална помощ, обезщетение, социални служби и др. п., може да се обърнете към Help4Bg на
📧info@help4bg.co.uk или на 📞 0208 144 8408,
да видите уебсайта Help4bg.co.uk
или се свържете с Мария Томпсън на 📧имейл bghelpinfo@gmail.com или на 📞 079 202 00 707

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X