Home / Полезни статии за клиенти / Коронавирус новини - Великобритания / Как британското правителство ще подкрепи самоосигуряващите се лица в кризата с коронавируса?

Как британското правителство ще подкрепи самоосигуряващите се лица в кризата с коронавируса?

Правителството на Великобритания обяви новата схема за подпомагане на самоосигуряващите се лица в Кралството.

Кои самоосигуряващи се ще имат достъп до подпомагане по тази схема?

Според правителствения сайт gov.uk, това са „самонаетите, които са имали печалба под £50 000 през данъчната година 2018-2019 или средна печалба под £50 000 от данъчните години 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019.

Какво е подпомагането, което ще се отпуска по тази схема?

Ще бъдат отпуснати субсидии, които ще се облагат с данък, на стойност до 80 % от средната месечна печалба на самоосигуряващите се лица през последните 3 години.

Максималната сума, която може да получат, е £2500 на месец – както и при наетите от работодател.

Кой може да кандидатства за субсидия по тази програма?

Кандидатстващите трябва да отговарят на няколко условия:

Да са самоосигуряващи се (self-employed) с печалба до £50 000. Смята се че това са 95% от хората, които печелят основния си доход като самоосигуряващи се лица.

Да са подали данъчна декларация за данъчната година 2018-2019. Ако през тази година сте работили като самоосигуряващ се, но по някаква причина сте пропуснали крайния срок да подадете данъчната си декларация (който беше 31 януари 2020), сега имате още 4 седмици да го направите – и тогава ще можете да кандидатствате за субсидия по тази програма.

Повече от половината от прихода на лицето през тези периоди трябва да идва от работа като самоосигуряващ се.

За кои периоди ще се плаща?

Субсидиите ще се изплащат за трите месеца до м. май 2020.

Кога ще се получат тези субсидии?

Те ще се изплатят наведнъж с един паричен превод за 3-те месеца. Плащанията ще започнат през м. юни.

Какво трябва да направят самоосигуряващите се?

HMRC казва, че самоосигуряващите се не бива да се свързват с ведомството сега. HMRC ще използва съществуващата информация и ще провери кой има право на тази субсидия.

Когато тази програма започне да действа, тези, които имат право, ще бъдат поканени с писма да кандидатстват.  Те ще трябва да попълнят формуляр онлайн и след това субсидията ще бъде изплатена направо в банковите им сметки.

А тези, които получават заплати и дивиденти?

Тези, които си изплащат заплати и дивиденти през собствените си компании, няма да могат да кандидатстват за субсидия по тази програма. Ако те оперират PAYE schemes, тогава ще могат да кандидатстват като наети лица по програмата Coronavirus Job Retention Scheme и както останалите наети от работодател, да получат 80% от заплатата, която са получавали през февруари.

А тези, които работят като самоосигуряващи се в партньорство (partnership)?

Тази категория самоосигуряващи се ще могат да ползват новата схема.

Преди да започнат плащанията по тази схема, самонаетите лица могат да ползват другите мерки за подпомагане от правителството, включително и увеличения универсален кредит (натиснете тук)  и заемите за продължаване на бизнеса (Business continuity loans), ако имат бизнес банкова сметка.


Този материал е подготвен от Maria Thompson по данни от gov.uk

Ако имате нужда от съдействие, свързано със социална помощ, обезщетение, социални служби, счетоводство, имиграционни услуги или други административни услуги, Help4Bg може да ви съдейства.

За универсален кредит: https://tinyurl.com/vxq3bh6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

X