Daily Archives: 01/02/2018

Post Image

Понякога дори „невинни“ на пръв поглед действия, биха могли да ни поставят в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Какво е „Криминално досие“ Според законите на Великобритания това е наличието и използването на информация, която се съдържа в няколко основни бази данни за това, дали едно лице е […]

Continue Reading...
Post Image

  За всички, които планират да пребивават във Великобритания за по-продължителен срок, е необходимо да привикнат с мисълта за лявото движение по улиците и пътищата, за тоталната вежливост и за това, че банковата карта към личната банкова сметка (Personal Account) се ползва дори когато искат да си купят дъвка. Банковите карти във Великобритания се използва […]

Continue Reading...
X