Monthly Archives: юли 2017

Home / 2017 / юли

CITB (Construction Industry Training Board – тренировъчно обучение за строителната индустрия) е тест, който трябва да издържите, за да получите карта CSCS (Construction Skills Certification Scheme – система са сертифициране на строителните умения), без която не можете да работите на строителни обекти. Карта За да кандидатствате за издаване на CSCS карта, трябва да покажете, че […]

Continue Reading...

Трябва да се регистрирате като строителен предприемач към Construction Industry Scheme (CIS), ако плащате на подизпълнители, за да извършват строителни дейности и вашият бизнес не извършва строителна работа, но обикновено харчите един милион или повече паунда годишно за строителство. Може да сте едноличен търговец, съдружник или да работите с LTD. Правила, които трябва да следвате […]

Continue Reading...

Transport for London обяви, че има нови правила, свързани с предоставянето на таксиметровите услуги. Според новите регулации, които са в сила от март 2017 година, всички шофьори, които предоставят таксиметрови услуги, трябва да имат минимални познания по английски език, отговарящи на ниво B1 English language. Това включва писане, четене, говорене и разбиране на езика. Всички, […]

Continue Reading...

За да работите в сферата на строителството, се изисква да притежавате валидна CSCS карта. Тя е вашето доказателство, че отговаряте на всички изисквания за работа в такава среда. За да докажете, че имате право да работите и отговаряте на изискванията за работа в строителна среда, и за да получите зелена CSCS labourer card, трябва да […]

Continue Reading...

Великобритания е една от страните, които предлагат най-добри възможности за развиване на собствен бизнес. Разбира се, голям процент от българите, живеещи на Острова, работят за себе си, а именно – като самонаети лица или с помощта на фирма (LTD). Какво е да си самонаето лице? По правилата, определени от HMRC, самонаето лице е лице, което […]

Continue Reading...

Вписване за онлайн услуги След като сте направили своята регистрация, можете да се впишете в системата, за да управлявате своя персонален данъчен акаунт, да подадете данъчна декларация, да си подадете документи за корпоративен данък или да направите плащане PAYE за служители. За да се впишете в системата, използвайте следният линк. Услуги с различен начин на […]

Continue Reading...

Unique Taxpayer Reference (UTR) се издава от данъчните служби на Великобритания (HMRC), когато вие или ваш клиент, се е регистрирал за самооблагане (Self Assessment). Той се състои от 10 цифри и ще го видите на всеки документ, издаден от данъчните служби – Tax Return (SA100), „Notice to complete a Tax Return“ (SA316) или Statement of […]

Continue Reading...

Според закона за работа в строителството, строителните предприемачи удържат пари от плащанията на подизпълнителите и ги внасят в данъчните служби. Тези пари се използват за плащане на данъци и такси за социалните осигуровки на подизпълнителя. Предприемачите трябва да имат регистрация за работа в строителната индустрия. Подизпълнителите може и да нямат такaва регистрация, но удръжките, които […]

Continue Reading...
X