Допълнително съдействие за универсален кредит

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Социални помощи, надбавки и обезщетения / Допълнително съдействие за универсален кредит

Ако имате проблем с универсалния си кредит, след като сте кандидатствали – потърсете помощ от специалист, квалифициран специално да работи с тази помощ и с много опит – доверете се на нас!

Какво можем да направим за вас?

  •  да отговорим на всичките Ви въпроси, свързани с универсалния кредит в консултация поръчайте, като натиснете тук.
  • да проверим дали молбата Ви е подадена правилно, така че да получавате всички пари, които Ви се полагат
  • Ако има проблем, ще проверим какво е ставало дотук с универсалния Ви кредит
  • да Ви кажем какви са вариантите за решение на проблема
  • да Ви помогнем да изпълните решението.
Колко струва услугата ни?

Цената зависи от това, какво и на кой етап трябва да свършим:

ПРЕДИ ОДОБРЯВАНЕТО НА МОЛБАТА:

=> Преглед на молбата и съвет – £40: дали е подадена правилно и дали е направено всичко необходимо, за да получите всичко възможно; съвет как да продължите нататък при проблем

=> Довършване на започната молба – цената се определя след преглед на направеното дотук.

=> Съдействие за одобряването на универсалния кредит –  £45: (след подадена молба)
=> Отчитане на доходите ви за годината назад по подадена от Вас информация в цифри  –  £35, при подадена информация в снимков материал – 45.

СЛЕД ОДОБРЯВАНЕТО:

=> Преглед на молбата и съвет – £40: дали е подадена правилно и дали е направено всичко необходимо, за да получите всичко възможно; съвет как да продължите нататък при проблем

=> Съдействие за еднократна промяна в универсалния кредит – £30. При повече от една промяна наведнъж – £45. (услугата не обхваща включване на партньор/-ка или съпруг/-а в молбата)

=> Съдействие при проблем с универсалния кредит£45: преглед на молбата, проверка на какво се дължи проблема, какво е направено дотук, помощ при избор на решението и съдействие за решаването на проблема

=> Съдействие за разговор с универсалния кредит по определен въпрос – £60 (не се отнася за първоначалните интервюта)

=> Съдействие при измама с универсалния кредит– консултация за обстойно разглеждане на случая и определяне на необходимите мерки – £60 (до 1 час – ако обсъждането е по-кратко, в рамките на часа ще бъдат предприети всички мерки, за които има време)

=> Обжалване при неправилно решение на универсален кредит – поискайте цена на bghelpinfo@gmail.com

=> Пълен преглед и поправки на молби за универсален кредит при допуснати грешки:
—–за едно лице – £49;

—–за семейство или двойка на семейни начала – £79

=>Попълване на формуляр UC50 (24 страници) Времетраене – до час и половина – £84 

ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ И Ltd (издаваме фактура):

=> Еднократно месечно отчитане на самоосигуряващо се лице по подадена информация в цифри – £35, при подадена информация в снимков материал – £45

=> Еднократно месечно отчитане на директор на Ltd по подадена информация в цифри – £45, при подадена информация в снимков материал – £55

=> Абонаментно ежемесечно отчитане на доходите (абонамент, цената важи, когато се заплати за 1 тримесечие напред)
Self- employed – подадена от Вас информация в цифри –  £30 на месец, абонамент – £90, информация в снимки – £35 на месец

Limited company (Ltd) – подадена от Вас информация в цифри –  £40, информация в снимки – £50

УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСАЛЕН КРЕДИТ

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит  – £40 (месечен абонамент, след получено одобрение и одобрение на всички необходими елементи). Включва извършване на необходимото при получено съобщение от клиента. Не включва разговори със служителите от универсалния кредит и месечно отчитане. За месечно отчитане на приходи и разходи, вижте най-долу на тази страница.

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит (разширен вариант) – £50 (месечен абонамент, след получено одобрение и одобрение на всички необходими елементи). Включва ежеседмична проверка на универсалния кредит и извършване на необходимото при получено съобщение от клиента. Не включва разговори със служителите от универсалния кредит и месечно отчитане. За месечно отчитане на приходи и разходи, вижте най-долу на тази страница.

1. Какви правила на универсалния кредит трябва да спазвам?

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА: как става одобрението за универсален кредит, от какво зависи колко ще получавам и какви правила трябва да спазвам, за да не ми спрат универсалния кредит и да не се наложи да връщам пари? (самостоятелно обучение по подготвени от нас материали) – £30 

ЗА ДА ПОРЪЧАТЕ,  НАТИСНЕТЕ ТУК.

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА ПЛЮС ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ В САЙТА НА УНИВЕРСАЛЕН КРЕДИТ – освен горната услуга, ще получите и лична консултация, ще Ви покажем как да управлявате профила си, кое къде се намира, коя опция за какво да ползвате  – £60.
ЗА ДА ПОРЪЧАТЕ,
 НАТИСНЕТЕ ТУК.

2. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (за самостоятелно заети лица и за работещи през компания – self-employed или Limited Company – с фактура за бизнес разход

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА(за поръчка натиснете тук): Как да отчитате сами доходите си, ако сте самоосигуряващи се лица (Self-employed) или работите през Limited Company (самостоятелно обучение по подготвени от нас материали) – £45
=> ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА +ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ (за поръчка натиснете тук)
освен обучението от горната услуга, ще получите лична консултация за конкретните Ваши обстоятелства  – £85. 

=> САМО КОНСУЛТАЦИЯ (за поръчка натиснете тук):

  • Лична консултация в рамките на 1 час – £60
  • Лична консултация в рамките на половин час – £40

За всички услуги може да поискате фактура и тя да се признае за служебен разход за бизнеса Ви, ако сте самоосигуряващо се лице или директор на компания.


Как да поръчате услугата?

Свържете се с Мария Томпсън, на bghelpinfo@gmail.com или се обадете на тел. 079 202 00 707.

Ако имате друг проблем, който не влиза в тези категории, поръчайте консултация, като натиснете тук.

X